Wybór kraju/regionu i języka

Identyfikacja swojego potencjału

Warto poznać technologię Laser Metal Fusion (LMF) lub Powder Bed Fusion (PBF) i wdrażać wiedzę z zakresu produkcji addytywnej w swoim przedsiębiorstwie. Należy zidentyfikować pierwsze zastosowania, w których można zwiększyć potencjał elementów AM, i opracować przypadek biznesowy w celu ekonomicznej produkcji.

  • Przekazywanie podstaw produkcji
  • Wspólna identyfikacja części
  • Analiza wykonalności i ocena przypadku biznesowego

Przykład klienta identyfikacja części

AM Consulting, Grafik Teileidentifikation

Podczas analizy jednostki tnącej obrabiarki laserowej 2D zidentyfikowano chłodzenie diodowe jako element do optymalizacji.

Wartość dodana dzięki drukowi 3D metalu

  • Usprawnione chłodzenie
  • Redukcja liczby elementów przez zintegrowanie funkcji
  • Uproszczony montaż
  • Zmniejszenie ciężaru
Serwis i kontakt