Wybór kraju/regionu i języka

Wsparcie w procesie kwalifikacji

Chcą Państwo produkować w systemach laserowych w otoczeniu z wymaganiami certyfikacji? Nasi eksperci będą Państwa wspierać podczas procesu kwalifikacji. 

Zgodna instalacja i kwalifikacja systemów laserowych w regulowanych branżach z wiedzą praktyczną firmy TRUMPF.

Certyfikacja systemu laserowego w regulowanych branżach może być wymagającym przedsięwzięciem. Ale nie z ekspertami firmy TRUMPF ds. kwalifikacji, którzy wspierają Państwa w procesie kwalifikacji, umożliwiając oszczędność czasu i kosztów, a tym samym przez cały czas rozwijają Państwa ofertę. Skupiamy się w szczególności na obszernych normach i wymaganiach z zakresu techniki medycznej oraz inżynierii lotniczej i kosmicznej. Nasze usługi opierają się zatem głównie na wytycznych poniższych norm i instytucji: ISO/ASTM 52941 / 52942, ISO 13485, ISO 9100, FDA, NADCAP i innych.

Instalacja zgodna z normą

Podczas przygotowania do procesu certyfikacji urządzenia można liczyć na nasze obszerne testy i pomiary, a także na szczegółową dokumentację. Przeprowadzamy próby aplikacji dotyczące wykonalności i wspólnie znajdujemy kwalifikowane parametry, aby zapewnić między innymi odporność określonych materiałów na korozję.

Niezawodne znakowanie, spawanie i drukowanie 3D

W ramach usług IQ/OQ TRUMPF uwzględniamy w standardowym procesie wszystkie krytyczne aspekty instalacji i działania maszyny. Dodatkowo dzięki usługom PQ/MQ TRUMPF wspieramy stabilność procesu obróbki laserowej.

Wydajność przy kwalifikacji urządzeń i w pracy

Obok szybkiej kwalifikacji urządzeń wspieramy Państwa w optymalnej integracji w cyfrowym otoczeniu produkcyjnym, jak na przykład podczas włączania do systemu ERP. 

Długotrwałe wsparcie

Rozszerzone usługi utrzymaniowe oznaczają doskonałą przejrzystość jeśli chodzi o stan urządzeń – rok po roku.

Zawsze po bezpiecznej stronie

Wspólnie z klientami upewniamy się, że urządzenie po naprawach pozostanie zgodne z wymogami certyfikatu.

Oferujemy poniższe usługi

Design Qualification (DQ)

Wspieramy Państwa przy wyborze optymalnej technologii produkcji.

Treść

 • Doradztwo dotyczące procesu i obróbki materiału
 • Próby aplikacji do wyboru technologii
 • Rozwiązania specjalne dostosowane do indywidualnych wymagań klienta

Atuty

 • Fundament pomyślnej kwalifikacji sprzętu
 • Pasujące rozwiązanie ekonomiczne i techniczne zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
Installation Qualification (IQ)

Sprawdzamy, czy urządzenie zostało dostarczone i zamontowane zgodnie z zamówieniem.

Treść

 • Sprawdzenie zakresu dostawy
 • Sprawdzenie instalacji maszyny włącznie ze sprzętem i oprogramowaniem
 • Kompletność dokumentacji
 • Raport IQ

Atuty

 • Szybkie sprawdzenie zakresu dostawy i prawidłowej instalacji urządzenia przez ekspertów
Operational Qualification (OQ)

Kontrolujemy urządzenie pod kątem pełnej funkcjonalności zgodnie z określonymi wytycznymi.

Treść

 • Sprawdzenie systemu i testy działania
 • Sprawdzenie funkcji bezpieczeństwa
 • Weryfikacja specyfikacji urządzenia
 • Kontrola działania oprogramowania
 • Testy aplikacji
 • Raport z pomiarów i raport OQ

Atuty

 • Zapewnienie specyfikacji całej maszyny określonych w DQ
 • Szybka dokumentacja specyfikacji przez eksperta
 • Zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyny do startu PQ
Performance Qualification (PQ)

Sprawdzamy urządzenie pod kątem niezawodnych i powtarzalnych wyników produkcji.

Treść

 • Przeprowadzanie prób aplikacji w celu określenia granic procesu
 • Przekazanie pracownikom wiedzy praktycznej dotyczącej procesu

Atuty

 • Osiąganie wysokiej jakości i dodatkowej produktywności poprzez regulację precyzyjną parametru
 • Kompetentni pracownicy świetnie rozumiejący produkty i procesy zapewniają trwałą stabilność i produktywność procesów produkcji.
Maintenance Qualification (MQ)

Dzięki usługom konserwacyjnym i naprawczym wspieramy sprawną pracę urządzenia w trybie seryjnym.

Treść

 • Szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia
 • Umowy serwisowe i konserwacyjne
 • Remote Service i infolinia 24/7
 • Wsparcie przy próbach aplikacji
 • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą Condition Monitoring i Smart View Services

Atuty

 • Wysoka dostępność maszyny w produkcji poprzez zaoferowane usługi i międzynarodową obecnością firmy TRUMPF.
 • Ciągłe używanie maszyn w znanym procesie klienta przez długoterminową dostępność części zamiennych.
 • Kompetentni pracownicy zapewniają – dzięki samodzielnie wykonywanym, wewnętrznym konserwacjom – stabilne i wydajne procesy produkcji

Nasi klienci uważają…

"Firma TRUMPF z zapałem wspierała nas od początku procesu certyfikacji, pomagając znaleźć rozwiązania dotyczące katalogu zagadnień Nadcap. Sądzę, że bezbłędny wynik audytu mówi wszystko o udanym partnerstwie."

Christoph Hauck
Zarządzanie technologią i firmą toolcraft

Oferujemy wsparcie kwalifikacji w przypadku następujących urządzeń:

Druk 3D metalu
 • TruPrint 1000
 • TruPrint 2000
 • TruPrint 3000
 • TruPrint 5000: po uzgodnieniu.
Znakowanie laserowe
 • TruMark Station 5000 + TruMicro Mark
 • TruMark Station 5000 + TruMark 3000 (tylko podczerwień)
 • TruMark Station 5000 + TruMark 5000 (z wyjątkiem TruMark 5010)
 • TruMark 5000 + TruMark 6030 G2
 • TruMark Station 7000 + TruMicro Mark
 • TruMark Station 7000 + TruMark 6030 G2

Więcej informacji o naszych laserach

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Zbliżenie na strukturę powierzchni po znakowaniu na czarno
Black Marking

Dzięki wyjątkowo krótkim impulsom lasera można nanosić trwałe oznakowania w głębokim czarnym kolorze bez uszkodzenia powierzchni materiału podczas obróbki ubytkowej. Doskonały proces do wykonywania oznaczeń odpornych na korozję np. w przemyśle medycznym.

Przyrząd medyczny z kodem UDI, znakowanie na czarno laserem firmy TRUMPF
Opisywanie zgodne z wymogami UDI

Produkty medyczne muszą być opisane zgodnie ze standardami europejskimi i amerykańskimi za pomocą jednoznacznego kodu UDI (UDI = Unique Device Identification). Firma TRUMPF oferuje w tym celu optymalny pakiet całościowy, składający się z lasera znakującego i oprogramowania.

Technika medyczna
Technika medyczna

W ortopedii, chirurgii plastycznej, technice dentystycznej czy podczas produkcji urządzeń i przyborów medycznych – firma TRUMPF zawsze oferuje wsparcie dzięki wiedzy technologicznej w technice medycznej.

Kontakt
Dystrybucja techniki laserowej
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt