Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych

Monitoring TruPrint

Inteligentna cyfryzacja addytywnych systemów produkcyjnych od firmy TRUMPF

Inteligentne rozwiązania monitoringu oferowane przez firmę TRUMPF pozwalają w prosty sposób monitorować i analizować proces produkcyjny maszyn TruPrint. Dzięki temu można produkować jeszcze wydajniej. Profesjonalny monitoring umożliwia przedstawienie i analizę danych rejestrowanych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania z dziedziny monitorowania procesów, warunków i efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na panelu sterowania maszyny TruPrint. TruTops Monitor oprócz uzyskania przejrzystości pozwala na uzyskanie dostępu zdalnego za pośrednictwem komputera lub tabletu. Interfejs OPC UA zapewnia pełną elastyczność, łącząc własne rozwiązania oprogramowania.

Zawsze wszystko w polu widzenia

Dzięki rozwiązaniom monitorującym użytkownik zachowuje przegląd wskaźników produkcji i stanu instalacji i urządzeń w całym parku maszyn.

Bezpieczna i korzystna produkcja

Wczesne wykrywanie błędów i szybkie powiadamianie pozwala na reakcję we właściwym momencie.

Zwiększenie wydajności

Zwiększona przejrzystość umożliwia długoterminową optymalizację procesów.

Jakość, którą można udowodnić

Warto skorzystać z szerokiej gamy informacji, które są dowodem jakości wykonywanych elementów.

Zindywidualizowana analiza

Umożliwia wyświetlanie tylko tych wskaźników, które odnoszą się do konkretnego zadania konstrukcyjnego, oraz ich analizę.

Monitorowanie procesów w celu kontroli jakości elementów

TRUMPF Powder Bed Monitoring zur Überwachung der Bauteilqualität

Podczas monitorowania procesu nacisk kładziony jest na proces generatywny. Podczas procesu naświetlania kontrolowane jest łoże proszku. W ten sposób uzyskać można pełną kontrolę nad jakością elementów – krok po kroku. Ponadto proces produkcyjny jest jeszcze bardziej wydajny dzięki szybkiej identyfikacji błędów.

Centralną częścią monitorowania procesu jest tak zwane monitorowanie łoża proszku (Powder Bed Monitoring). Zintegrowana kamera w maszynie TruPrint oraz automatyczny program obróbki obrazów pozwalają na automatyczną kontrolę łoża proszku. Uzyskiwany jest ciągły przegląd stanu elementu, a parametry jakości można analizować krok po kroku.

Jak działa Powder Bed Monitoring?

Maszyny TruPrint są wyposażone w system kamer o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na uzyskanie ostrego obrazu każdej warstwy proszku. W połączeniu z programem obróbki obrazów pozwala to na automatyczną analizę, podczas której zintegrowana technologia ciemnego pola wspiera działanie programu obróbki obrazów. Użytkownik sam wybiera właściwą wartość graniczną, której osiągnięcie wywołuje powiadomienie lub komunikat o błędzie. Dzięki przyporządkowaniu parametrów jakości do warstwy można szybko i precyzyjnie lokalizować nieprawidłowości. Pozwala to od razu ingerować w trwające zadanie konstrukcyjne.

Preview: Melt Pool Monitoring – monitorowanie jeziorka spawalniczego

Aby mieć jeszcze lepszy przegląd procesu generatywnego na urządzeniu TruPrint i umożliwić optymalną ocenę procesu, do maszyn TruPrint 5000 polecamy oprócz monitorowania łoża proszku (Powder Bed Monitoring) także produkt monitorujący jeziorko ciekłego metalu (Melt Pool Monitoring). Melt Pool Monitoring kontroluje jeziorko ciekłego metalu za pomocą układu sensorycznego. Uzyskiwane wskaźniki można automatycznie porównać z wartościami referencyjnymi, co umożliwia kontrolę stabilności procesu. Warto skorzystać ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Pozwala to na wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu i ewentualne wizualizowanie krytycznych obszarów elementu. Znane wartości można automatycznie porównać ze zleceniem referencyjnym, aby monitorować stabilność procesu. Ponadto w przypadku stosowania wielu laserów, można bez problemu jednocześnie monitorować wszystkie jeziorka ciekłego metalu.

Kompatybilne produkty

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Condition Monitoring – stan parku maszyn TruPrint zawsze pod ręką

Oprócz odczytu danych stanu maszyny Condition Monitoring pozwala na rejestrację danych otoczenia procesu. Dzięki temu można bez przerwy monitorować stan maszyny i analizować wiele parametrów. Cała gama czujników wchodzących w skład układu sensorycznego zbiera dane na temat aktualnego stanu maszyny TruPrint. Są one dokumentowane i mogą być wykorzystane podczas kontroli jakości. Panel sterowania maszyny umożliwia wgląd w dane w dowolnym momencie. W ten sposób można wcześnie rozpoznać usterki powstające podczas procesu produkcji lub nawet anulować proces w przypadku wystąpienia awarii. Indywidualna konfiguracja widoku danych pozwala na wyświetlenie przeglądu wszystkich istotnych informacji.

Duża liczba różnych wskaźników wpływających na stan maszyny może być kontrolowana przez produkt Condition Monitoring firmy TRUMPF:

  • Parametry komory procesu takie jak: wilgotność, temperatura płyty substratu, prędkość gazu osłonowego itd.
  • Warunki otoczenia jak np. zawartość tlenu w powietrzu i temperatura
  • Temperatura wody chłodzącej
  • Dane dotyczące filtrów
  • Osie maszyny

Kompatybilne produkty

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Performance Monitoring – pełna przejrzystość produktywności maszyny

Produktywność maszyny ma szczególne znaczenie w przypadku produkcji przemysłowej. Z tego powodu produkt Performance Monitoring firmy TRUMPF dostarcza wszystkie istotne wskaźniki dotyczące produktywności. Umożliwiają one szczegółową ocenę wydajności maszyny. Wszystkie statusy zużycia można w każdym momencie łatwo kontrolować i analizować na TruPrint HMI. Po ukończeniu zadania konstrukcyjnego sporządzany jest raport przez Performance Monitoring. Zawiera on wszystkie istotne fakty dotyczące zlecenia oraz wnioski z innych obserwacji monitoringu. Raport można w prosty sposób konfigurować tak, by treść raportu była dopasowana do potrzeb użytkownika. Aby zużycie oraz wskaźniki dotyczące produktywności takie jak czas wykonywania warstw, współczynniki topienia i czasy wykonywania przedstawić w najbardziej dogodnym dla użytkownika przeglądzie, wszystkie parametry dotyczące osiągów są obrobione graficznie:

Dodatkowo użytkownik korzysta z porównań wartości faktycznych z zadanymi, które bazują na danych procesu i danych produktu Condition Monitoring. Umożliwia to szczegółową analizę zadania. Performance Monitoring podnosi dzięki temu wszystkie współczynniki produktywności i współczynniki obciążenia. W ten sposób zapewniana jest ekonomiczność produkcji.

Kompatybilne produkty

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Connectivity

TruPrint Monitoring

TruTops Monitor

TruTops Monitor pozwala na uzyskanie pełnej przejrzystości parku maszynowego i możliwość dostępu zdalnego – także z zewnątrz. Dzięki temu można wygodnie obserwować, analizować i sterować park maszyn TruPrint, wyświetlając dane na monitorze komputera lub na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem aplikacji TruTops Fab. Analiza danych maszynowych i obciążenia całego parku maszyn pozwala na rozwój przemysłowej produkcji addytywnej. Powiadomienia o błędach za pośrednictwem wiadomości e-mail i zewnętrzne zapisywanie raportów z zadań konstrukcyjnych umożliwiają optymalną dokumentację procesu produkcyjnego.

Interfejs OPC UA – podłączanie własnych rozwiązań sieciowych

Interfejs monitorujący OPC UA umożliwia elastyczne podłączanie danych monitoringu TruPrint do własnego oprogramowania. Ustandaryzowany interfejs pozwala na transmisję wszystkich danych monitoringu w czasie rzeczywistym.

Kompatybilne produkty

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.