Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych

Monitorowanie procesów w celu kontroli jakości elementów

TRUMPF Powder Bed Monitoring zur Überwachung der Bauteilqualität

Podczas monitorowania procesu nacisk kładziony jest na proces generatywny. Podczas procesu naświetlania kontrolowane jest łoże proszku. W ten sposób uzyskać można pełną kontrolę nad jakością elementów – krok po kroku. Ponadto proces produkcyjny jest jeszcze bardziej wydajny dzięki szybkiej identyfikacji błędów.

Centralną częścią monitorowania procesu jest tak zwane monitorowanie łoża proszku (Powder Bed Monitoring). Zintegrowana kamera w maszynie TruPrint oraz automatyczny program obróbki obrazów pozwalają na automatyczną kontrolę łoża proszku. Uzyskiwany jest ciągły przegląd stanu elementu, a parametry jakości można analizować krok po kroku.

Jak działa Powder Bed Monitoring?

Maszyny TruPrint są wyposażone w system kamer o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na uzyskanie ostrego obrazu każdej warstwy proszku. W połączeniu z programem obróbki obrazów pozwala to na automatyczną analizę, podczas której zintegrowana technologia ciemnego pola wspiera działanie programu obróbki obrazów. Użytkownik sam wybiera właściwą wartość graniczną, której osiągnięcie wywołuje powiadomienie lub komunikat o błędzie. Dzięki przyporządkowaniu parametrów jakości do warstwy można szybko i precyzyjnie lokalizować nieprawidłowości. Pozwala to od razu ingerować w trwające zadanie konstrukcyjne.

Preview: Melt Pool Monitoring – monitorowanie jeziorka spawalniczego

Aby mieć jeszcze lepszy przegląd procesu generatywnego na urządzeniu TruPrint i umożliwić optymalną ocenę procesu, do maszyn TruPrint 5000 polecamy oprócz monitorowania łoża proszku (Powder Bed Monitoring) także produkt monitorujący jeziorko ciekłego metalu (Melt Pool Monitoring). Melt Pool Monitoring kontroluje jeziorko ciekłego metalu za pomocą układu sensorycznego. Uzyskiwane wskaźniki można automatycznie porównać z wartościami referencyjnymi, co umożliwia kontrolę stabilności procesu. Warto skorzystać ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Pozwala to na wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu i ewentualne wizualizowanie krytycznych obszarów elementu. Znane wartości można automatycznie porównać ze zleceniem referencyjnym, aby monitorować stabilność procesu. Ponadto w przypadku stosowania wielu laserów, można bez problemu jednocześnie monitorować wszystkie jeziorka ciekłego metalu.

Kompatybilne produkty

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.