You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Państwa specjalizacja – nasze know-how | TRUMPF

Państwa specjalizacja – nasze know-how

Państwa wymagania

TruMark Station, laserowy system znakujący TRUMPF
Gotowe rozwiązanie do znakowania

Produkty medyczne muszą być oznakowane jednoznacznym i możliwym do prześledzenia w całym łańcuchu dostaw kodem UDI (Unique Device Identification).

Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania
Precyzyjne opisywanie i zgrzewanie laserowe z identyfikacją położenia

Program obróbki obrazów VisionLine zapewnia automatyczną identyfikację położenia, zapewniającą wysoką niezawodność procesu i większą produktywność.

Systemy znakujące UDI TRUMPF
Możliwość śledzenia / zapewnianie jakości

Znakowanie produktów medycznych umożliwia śledzenie w całym łańcuchu produkcyjnym i w całym cyklu eksploatacji produktów. Naniesione kody i opisy mogą być bezpośrednio odczytywane i sprawdzane przy użyciu rozwiązań do obróbki obrazów.

Automatyzacja

Rozwiązania są tak wszechstronne, jak wymogi stawiane produktom w technice medycznej. Obok standaryzowanych modułów oprogramowania i sprzętu eksperci z firmy TRUMPF opracowują również kompletne rozwiązania dla konkretnych klientów, umożliwiające uzyskanie maksymalnej produktywności.

Kwalifikacja wyposażenia IQ/OQ

Aby spełnić wymogi rozporządzeń i dyrektyw, na przykład dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG, rozporządzenia MDR lub wytyczne FDA, w ramach walidacji procesów konieczne jest kwalifikowanie urządzeń TRUMPF takich jak lasery znakujące, drukarki 3D lub urządzenia do obróbki laserowej.

Oto, co mówią nasi klienci: Christoph Miethke GmbH & Co. KG

Kontakt
Dystrybucja techniki laserowej
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt