Wybór kraju/regionu i języka

Smart Factory – co to jest?

Smart Factory – po polsku „inteligentna fabryka” – oznacza środowisko produkcyjne, w którym ludzie, maszyny, automatyzacja i oprogramowanie idealnie ze sobą współdziałają. Idea doskonałego świata produkcji Przemysł 4.0 wywiera presję na wiele firm produkujących blachy. Przed uruchomieniem wysoce wydajnej, elastycznej i przejrzystej hali produkcyjnej, która jednocześnie spełnia najwyższe standardy jakości, w większości przypadków pierwszą rzeczą do zrobienia są porządki. Chaosu nie da się przecież zdigitalizować. Pomagamy stworzyć porządek w produkcji i wykonać kolejny logiczny krok w ewolucji technologicznej: spójne usieciowienie przepływu materiałów, przepływu informacji, automatyzacji i optymalizacji procesu.

Co to jest przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 oznacza czwartą rewolucję przemysłową, zwaną również „transformacją cyfrową”, która ma zapewnić optymalne przystosowanie do przyszłości produkcji cyfrowej.

Co to jest Smart Factory?

Smart Factory – lub po polsku „inteligentna fabryka” – oznacza otoczenie produkcyjne, w którym ludzie, maszyny, automatyzacja i oprogramowanie idealnie współdziałają ze sobą.

Nasza droga do Smart Factory

Oferujemy całą gamę rozwiązań modułowych dla Twojej koncepcji Smart Factory. W ramach tej koncepcji firmy z branży obróbki blachy przystosowują swoją produkcję do błyskawicznie zmieniających się wymogów rynkowych i klientów.

Smart Factory Consulting
Co to jest przemysł 4.0?

Najważniejszym elementem Przemysłu 4.0 jest cyfrowe połączenie w sieć, które dzięki informatyzacji technologii produkcji oraz rozwojowi cyfrowych platform biznesowych zapewnia ogromny potencjał zwiększenia uniwersalności i produktywności. Łączy ono różne komponenty w ramach produkcji i poza jej granicami. Fabryka przyszłości stale optymalizuje przebiegi i drastycznie skraca procesy.

Sterownia w Smart Factory w Chicago
Co to jest Smart Factory?

Jakie konkretne zalety ma Smart Factory? Dzięki inteligentnym połączeniom sieciowym produkcja jest przejrzysta. Firmy z branży obróbki blachy wiedzą zawsze, co się akurat dzieje i mogą lepiej planować swoje działania. Procesy pośrednie są optymalizowane. Użytkownicy fabryki cyfrowej produkują szybciej i bardziej uniwersalnie, a ich procesami łatwiej jest zarządzać. Kluczowa zaleta – szczególnie w przypadku mniejszych wielkości partii. Podstawę komunikacji dla Smart Factory stanowi Internet of Things (IoT). W „Internecie Rzeczy” wszyscy komunikują się ze wszystkimi. Produkt przekazuje informacje potrzebne do produkcji do inteligentnej fabryki.

Grafika Smart Factory
Nasza droga do Smart Factory

Odpowiednio do sytuacji klienci Smart Factory otrzymują indywidualnie dostosowane rozwiązania w trzech krokach: od prostego początku, przez stopniowe dopasowywanie, po całkowite połączenie w sieć. Nie ma znaczenia, gdzie się znajdują; cel w drodze do całkowicie usieciowionej Smart Factory jest jasny: zapewnienie, aby cały proces był bardziej przejrzysty, uniwersalny, a przede wszystkim bardziej opłacalny.

Potencjał Przemysłu 4.0: w jaki sposób maszyny w Smart Factory komunikują się ze sobą?

KeyVisual TruConnect

Wspólny język łączy – dotyczy to również maszyn w Industrial Internet of Things. Im łatwiejsza wymiana informacji, tym wydajniejsza praca. Dlatego firma VDW wraz z firmą TRUMPF i 16 innymi partnerami projektu opracowała umati (universal machine tool interface). Jest to uniwersalny interfejs, który umożliwia bezpieczną, płynną i bezproblemową integrację obrabiarek oraz urządzeń w ekosystemach IT właściwych dla klientów oraz użytkowników. Jest to standard nie tylko w Niemczech, lecz również dla użytkowników na całym świecie – w celu wykorzystania nowych potencjałów w czasach Przemysłu 4.0.

Inteligentne procesy z koncepcją Smart Factory