You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Formowanie krawędziowe: gratownice i ukosowarki | TRUMPF

Formowanie krawędziowe: gratownice i ukosowarki

Dowiedz się więcej o krawędziach cięcia nieulegających utlenieniu, pracy bez narażania na emisje oraz jak można wykonać krawędzie widoczne i krawędzie spawania w zaledwie jednym etapie roboczym.

Proces z zastosowaniem gratownicy

Verfahren Kantenfräßgerät

Proces frezowania krawędziowego polega na wykonaniu fazowania bez utleniania przez obrotowy ruch głowicy frezującej. Nie wymaga to zamocowania maszyny w przedmiocie obrabianym, lecz jedynie poprowadzenia jej wzdłuż krawędzi. Maszyna przesuwa się na rolce.

Gratownice załamują lub zaokrąglają ostre krawędzie bądź przygotowują niewielkie spoiny. Proces odbywa się w jednym etapie roboczym z zachowaniem najwyższej precyzji. Obróbka wykończeniowa jest zbędna. Zasada działania pozwalająca uniknąć emisji pyłów i gazów to doskonała alternatywa dla szlifierek kątowych. 

Zalety:

  • Nieulegające utlenieniu krawędzie cięć, bez emisji pyłów i gazów
  • Ograniczenie do jednego procesu obróbki
  • Precyzyjne krawędzie

Proces z zastosowaniem ukosowarki

Verfahren Schweißkantenformer

Będąca pierwowzorem „ścinarka krawędzi metalowych” została opatentowana przez firmę TRUMPF przed ponad 50 laty. Tę wyjątkową zasadę pracy noża dłutowniczego wykorzystujemy po dziś dzień w ukosowarkach, gwarantując tym samym doskonałe przygotowanie spoiny.

Proces jest jednocześnie wolny od uciążliwych emisji substancji i nie towarzyszy mu niemal żadne oddziaływanie cieplne. W trakcie procesu roboczego nie powstaje pył, opary ani gazy. Pozwala to zapobiec powstawaniu zmian struktur metalu i wyklucza zachodzenie procesów chemicznych

Niewielka głębokość chropowatości oraz nieulegające utlenieniu i metalicznie błyszczące powierzchnie gwarantują połączenia spawane, stawiające czoła wysokim obciążeniom. Obróbka wykończeniowa staje się zbędna, ponieważ ukosowarka zapewnia równomierny i czysty odrzut materiału. Ukos można rozpocząć lub zakończyć w każdym dowolnym punkcie obrabianej krawędzi.

Zalety:

  • Brak emisji pyłów i gazów
  • Krawędzie tnące nieulegające utlenieniu, z metalicznym połyskiem
  • Możliwość wielokrotnego ostrzenia noży dłutowniczych, dla zapewniania długiej żywotności narzędzia
  • Regulacja grubości blachy bez użycia narzędzi

Także te tematy mogą Państwa zainteresować