You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Łączenie: zamykarki zakładek i niciarki | TRUMPF

Łączenie: zamykarki zakładek i niciarki

Przy łączeniu dwóch przedmiotów obrabianych zastosowanie znajdują często procesy mechaniczne. Nasze zamykarki zakładek i niciarki różnią się od siebie w sposób zasadniczy.

Proces z zastosowaniem zamykarki zakładek

Połączenie zakładkowe cechuje nieznaczne naprężenie wstępne i w konfrontacji z powietrzem i cieczami jest niemal hermetyczne. Gięcie następuje w trzech stopniach 30°, 75° i 90°. Struktura powierzchni pozostaje nienaruszona, a maszyna dostosowuje się automatycznie do różnych grubości blach.

Verfahren Falzschließer

Zamykarki zakładek TRUMPF zamykają zakładki typu Pittsburgh w samoczynnym, prawie bezgłośnym procesie toczno-poślizgowym. Przygotowanie zakładek następuje przy tym na maszynie stacjonarnej. Dokonuje ona obróbki plastycznej obrzeży elementu z blachy. Następnie zakładka pionowa zostaje nałożona na zakładkę typu Pittsburgh. Umożliwia to połączenie dwóch lub kilku przedmiotów obrabianych. 

Zalety:

  • Niezmienna jakość wykonywania zakładek w blachach prostych i giętych
  • Szybkie wykonywanie połączeń zakładkowych o dużym stopniu obciążenia

Proces z zastosowaniem niciarki

Verfahren Fügepresse

W tzw. procesie łączenia z przetłoczeniem, blachy są najpierw nakładane jedna na drugą. Następnie narzędzie wycina w połączonym procesie wykrawania i obróbki plastycznej przegrodę w obydwu blachach.

Górna blacha jest przy tym łączona kształtowo z blachą dolną i obydwie blachy zahaczają się jedna o drugą. Powstaje w ten sposób nierozłączne połączenie bez dodatkowych tworzyw bądź wydzielania ciepła.

Proces łączenia nie wymaga przygotowania materiału ani obróbki wykończeniowej. Nakłady związane z zakupem śrub i nitów stają się zbędne. Proces ten, któremu nie towarzyszy emisja pyłu bądź gazu, jest korzystny cenowo i zapewnia trwałe i szczelne połączenia o atrakcyjnej optyce.

Łączenie z zastosowaniem niciarki stanowi konkurencyjną alternatywę do spawania punktowego, nitowania czy procesów hydraulicznych.

Zalety:

  • Nie wymagana obróbka przygotowawcza ani wykończeniowa
  • Zapewnienie kształtowych połączeń odpornych na korozję
  • Zastąpienie elementów łączących, takich jak nity czy śruby
  • Brak wydzielania ciepła lub wyrzutu iskier
  • Brak trujących gazów lub oparów

Także te tematy mogą Państwa zainteresować