You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Obróbka powierzchni | TRUMPF
Obróbka powierzchni laserem TRUMPF

Obróbka powierzchni za pomocą lasera

Poddane obróbce powierzchnie zwiększają odporność podzespołów na obciążenia. Oprócz wielu metod konwencjonalnych stosuje się tu także obróbkę laserową.

Utwardzanie laserowe, przetapianie i powlekanie zwiększa obciążalność podzespołów: wzrasta ich twardość i lepkość, ulega zmianie struktura powierzchni, powierzchnia jest poddawana działaniu naprężeń ściskających lub pokrywana powłokami ochronnymi. Również znakowanie laserowe oraz laserowa mikroobróbka zmienia powierzchnię przedmiotu obrabianego.

Także te tematy mogą Państwa zainteresować