You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Przypadek użycia: produkcja addytywna implantów czaszki | TRUMPF

Produkcja addytywna implantów dostosowanych do pacjentów z deformacjami czaszkowo-szczękowo-twarzowymi (CMF)

Implanty czaszki | Ti6Al4V ELI | TruPrint 2000

Pacjenci z guzami i wrodzonymi lub nabytymi zniekształceniami, które mogły być skutkiem urazu lub atrofii, często korzystają z indywidualnego rozwiązania (IPS) Produkcja addytywna umożliwia obecnie wytwarzanie wysokiej jakości implantów, które stają się szybko dostępne przy akceptowalnym poziomie kosztów – także w przypadku produkcji jednostkowej. Gwarantuje to odpowiednie zaopatrzenie pacjentów. Podstawą wytwarzania implantów są dane anatomiczne pacjenta. Prowadzi to do szybszego powrotu pacjenta do zdrowia, ponadto spadają wymagania dotyczące ingerencji chirurga. Bardzo często możliwe jest obciążenie natychmiast po operacji.

Wysoka ekonomiczność

Sprzęt medyczny można produkować efektywnie kosztowo już w przypadku produkcji pojedynczej sztuki. Maszyny i urządzenia TruPrint umożliwiają skalowanie produkcji jednostkowej sprzętu medycznego aż do produkcji masowej.

Większa swoboda projektowania

Korzyścią jest indywidualne kształtowanie części dopasowanych do anatomii pacjenta. Jednocześnie z implantem można integrować struktury siatkowate lub porowate, co ułatwia krążenie płynów i wymianę ciepła.

Zmniejszenie konieczności ingerencji chirurga

Produkcja addytywna umożliwia rekonstrukcję anatomii pacjenta bez wykonywania augmentacji kości. Oznacza to mniejszą ingerencję chirurga, a przez to mniejsze obciążenie dla pacjenta

Szybka dostępność

Pojedyncze implanty mogą być produkowane „na żądanie” w krótkim czasie, aby w odpowiednim czasie znalazły się na sali operacyjnej.

Przykłady indywidualnych implantów z zakresu chirurgii ust, czaszki i twarzy

Kość płaska czaszki ze stopu Ti6Al4V ELI i struktury siatkowej

 • Przywracanie kształtu i formy
 • Struktura siatkowa zapewnia wymianę płynów i odprowadzanie ciepła

Implant orbitalny z Ti6Al4V ELI o grubości ścianki 0,3 mm

 • Funkcja drenażu
 • Krawędź implantu zapobiegająca urazom

Implant szczęki o natychmiastowej funkcjonalności wykonany z materiału Ti6Al4V ELI

 • Możliwość obciążenia natychmiast po operacji.
 • Brak konieczności augmentacji kości
 • Skrócenie czasu rehabilitacji i całkowitego czasu trwania terapii
- / -

Jak powstaje implant czaszki wykonany metodą Laser Metal Fusion?

Indywidualna produkcja seryjna wysokojakościowych implantów jest podstawowym obszarem zastosowania produkcji addytywnej w branży medycznej. W przypadku rozwiązań dostosowanych do konkretnego pacjenta niezwykle ważne jest, aby implant znalazł się w odpowiednim czasie na sali operacyjnej. Z reguły kompletny proces produkcji, wliczając w to generację danych na podstawie obrazów (tomografia komputerowa), druk 3D i obróbkę dodatkową, trwa nie dłużej niż tydzień. Dostępność można jeszcze zwiększyć dzięki dodaniu drugiego lasera do maszyny TruPrint 2000. Zwiększa to produktywność drukarki 3D i ma także pozytywny wpływ na koszty części. Produkcja urządzeń medycznych, szczególnie tych klasy III wymaga kwalifikowanego wyposażenia i walidacji procesu. Pracownicy firmy TRUMPF, którzy zajmują się wsparciem w zakresie kwalifikacji, stosują wypracowany proces, aby przygotować wszystkie konieczne informacje dotyczące maszyny T ruPrint 2000 oraz urządzeń peryferyjnych, co umożliwia ich używanie w certyfikowanym środowisku. Inteligentne rozwiązania monitoringu przemysłowego i przyszłościowe koncepcje manipulacji proszkiem wpływają na utrzymywanie kontroli nad procesem i jakością materiału.

Dane i fakty dotyczące elementów

 • Wymiary: implant szczęki: 176 × 94 × 135 mm, implant preprotetyczny: 55 × 55 × 55 mm, implant orbitalny: 41 × 18 × 34 mm
 • Całkowity czas produkcji (wszystkie elementy / płyty substratu): 29 h (multilaser) / 44 h (pojedynczy laser)
 • Grubość warstwy: 30 µm
 • Liczba warstw: 4677
 • Masa: implant szczęki: 113 g, implant preprotetyczny: 10 g, implant orbitalny: 1 g
 • Objętość: implant szczęki: 25,5 cm³, implant preprotetyczny: 2,3 cm³, implant orbitalny: 0,3 cm³
 • Klient: KARL LEIBINGER MEDIZINTECHNIK, firma KLS Martin Group

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Serwis i kontakt