Formowanie krawędziowe: gratownice i ukosowarki

Dowiedz się więcej o krawędziach cięcia nieulegających utlenieniu, pracy bez narażania na emisje oraz jak można wykonać krawędzie widoczne i krawędzie spawania w zaledwie jednym etapie roboczym.

Proces z zastosowaniem gratownicy

Verfahren Kantenfräßgerät

Proces frezowania krawędziowego polega na wykonaniu fazowania bez utleniania przez obrotowy ruch głowicy frezującej. Nie wymaga to zamocowania maszyny w przedmiocie obrabianym, lecz jedynie poprowadzenia jej wzdłuż krawędzi. Maszyna przesuwa się na rolce.

Gratownice załamują lub zaokrąglają ostre krawędzie bądź przygotowują niewielkie spoiny. Proces odbywa się w jednym etapie roboczym z zachowaniem najwyższej precyzji. Obróbka wykończeniowa jest zbędna. Zasada działania pozwalająca uniknąć emisji pyłów i gazów to doskonała alternatywa dla szlifierek kątowych. 

Zalety:

  • Nieulegające utlenieniu krawędzie cięć, bez emisji pyłów i gazów
  • Ograniczenie do jednego procesu obróbki
  • Precyzyjne krawędzie

Proces z zastosowaniem ukosowarki

Verfahren Schweißkantenformer

Będąca pierwowzorem „ścinarka krawędzi metalowych” została opatentowana przez firmę TRUMPF przed ponad 50 laty. Tę wyjątkową zasadę pracy noża dłutowniczego wykorzystujemy po dziś dzień w ukosowarkach, gwarantując tym samym doskonałe przygotowanie spoiny.

Proces jest jednocześnie wolny od uciążliwych emisji substancji i nie towarzyszy mu niemal żadne oddziaływanie cieplne. W trakcie procesu roboczego nie powstaje pył, opary ani gazy. Pozwala to zapobiec powstawaniu zmian struktur metalu i wyklucza zachodzenie procesów chemicznych

Niewielka głębokość chropowatości oraz nieulegające utlenieniu i metalicznie błyszczące powierzchnie gwarantują połączenia spawane, stawiające czoła wysokim obciążeniom. Obróbka wykończeniowa staje się zbędna, ponieważ ukosowarka zapewnia równomierny i czysty odrzut materiału. Ukos można rozpocząć lub zakończyć w każdym dowolnym punkcie obrabianej krawędzi.

Zalety:

  • Brak emisji pyłów i gazów
  • Krawędzie tnące nieulegające utlenieniu, z metalicznym połyskiem
  • Możliwość wielokrotnego ostrzenia noży dłutowniczych, dla zapewniania długiej żywotności narzędzia
  • Regulacja grubości blachy bez użycia narzędzi

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.