Łączenie: zamykarki zakładek i niciarki

Przy łączeniu dwóch przedmiotów obrabianych zastosowanie znajdują często procesy mechaniczne. Nasze zamykarki zakładek i niciarki różnią się od siebie w sposób zasadniczy.

Proces z zastosowaniem zamykarki zakładek

Połączenie zakładkowe cechuje nieznaczne naprężenie wstępne i w konfrontacji z powietrzem i cieczami jest niemal hermetyczne. Gięcie następuje w trzech stopniach 30°, 75° i 90°. Struktura powierzchni pozostaje nienaruszona, a maszyna dostosowuje się automatycznie do różnych grubości blach.

Verfahren Falzschließer

Zamykarki zakładek TRUMPF zamykają zakładki typu Pittsburgh w samoczynnym, prawie bezgłośnym procesie toczno-poślizgowym. Przygotowanie zakładek następuje przy tym na maszynie stacjonarnej. Dokonuje ona obróbki plastycznej obrzeży elementu z blachy. Następnie zakładka pionowa zostaje nałożona na zakładkę typu Pittsburgh. Umożliwia to połączenie dwóch lub kilku przedmiotów obrabianych. 

Zalety:

  • Niezmienna jakość wykonywania zakładek w blachach prostych i giętych
  • Szybkie wykonywanie połączeń zakładkowych o dużym stopniu obciążenia

Proces z zastosowaniem niciarki

Verfahren Fügepresse

W tzw. procesie łączenia z przetłoczeniem, blachy są najpierw nakładane jedna na drugą. Następnie narzędzie wycina w połączonym procesie wykrawania i obróbki plastycznej przegrodę w obydwu blachach.

Górna blacha jest przy tym łączona kształtowo z blachą dolną i obydwie blachy zahaczają się jedna o drugą. Powstaje w ten sposób nierozłączne połączenie bez dodatkowych tworzyw bądź wydzielania ciepła.

Proces łączenia nie wymaga przygotowania materiału ani obróbki wykończeniowej. Nakłady związane z zakupem śrub i nitów stają się zbędne. Proces ten, któremu nie towarzyszy emisja pyłu bądź gazu, jest korzystny cenowo i zapewnia trwałe i szczelne połączenia o atrakcyjnej optyce.

Łączenie z zastosowaniem niciarki stanowi konkurencyjną alternatywę do spawania punktowego, nitowania czy procesów hydraulicznych.

Zalety:

  • Nie wymagana obróbka przygotowawcza ani wykończeniowa
  • Zapewnienie kształtowych połączeń odpornych na korozję
  • Zastąpienie elementów łączących, takich jak nity czy śruby
  • Brak wydzielania ciepła lub wyrzutu iskier
  • Brak trujących gazów lub oparów

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.