Oberflächenberarbeitung mit TRUMPF Laser

Obróbka powierzchni za pomocą lasera

Poddane obróbce powierzchnie zwiększają odporność podzespołów na obciążenia. Oprócz wielu metod konwencjonalnych stosuje się tu także obróbkę laserową.

Utwardzanie laserowe, przetapianie i powlekanie zwiększa obciążalność podzespołów: wzrasta ich twardość i lepkość, ulega zmianie struktura powierzchni, powierzchnia jest poddawana działaniu naprężeń ściskających lub pokrywana powłokami ochronnymi. Również znakowanie laserowe oraz laserowa mikroobróbka zmienia powierzchnię przedmiotu obrabianego.

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

Kontakt
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.