Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
Lasergehärtetes Bauteil

Hartowanie laserowe

Zalety hartowania laserowego to krótsza obróbka wykańczająca i możliwość obrabiania również nieregularnych, trójwymiarowych przedmiotów. Dzięki wprowadzaniu niewielkiej ilości ciepła wypaczenie elementu pozostaje znikome i nakład dodatkowych prac zmniejsza się, a nawet można je pominąć.

How laser hardening works

Hartowanie laserowe zalicza się do metod utwardzania powierzchni. Jest stosowane wyłącznie w przypadku materiałów żelaznych, które można hartować. Są to żeliwa i stale o procentowej zawartości węgla powyżej 0,2%.

W celu zahartowania przedmiotu obrabianego promień lasera ogrzewa warstwę wierzchnią do temperatury, wynoszącej niewiele poniżej temperatury topnienia tj. ok. 900–1400°C. Po osiągnięciu zadanej temperatury promień lasera przesuwa się i dalej ogrzewa powierzchnię w kierunku przesuwu. Wyższa temperatura powoduje zmianę pozycji atomów węgla w strukturze metalu (zachodzi przemiana austenityczna). Gdy promień lasera przesuwa się dalej, gorąca warstwa uprzednio ogrzanego materiału bardzo szybko się schładza. W takim przypadku mówi się o samoczynnym oziębianiu. Szybkie ochłodzenie nie pozwala na powrót wyjściowej struktury metalu, co skutkuje powstaniem martenzytu. Martenzyt to bardzo twarda struktura metaliczna. Przemiana martenzytyczna prowadzi do zwiększenia twardości.

Turbocharger shaft is laser-hardened

Promień lasera utwardza warstwę powierzchniową przedmiotu obrabianego. Zazwyczaj głębokość utwardzania powierzchni to 0,1–1,5 mm, ale w przypadku niektórych materiałów jest to nawet 2,5 mm i więcej. Im wyższa jest zadana twardość powierzchni, tym większa powinna być objętość otoczenia, aby można było szybko odprowadzić ciepło i wystarczająco szybko ochłodzić utwardzaną strefę.

Do hartowania wymagana jest względnie niska gęstość mocy. Równocześnie przedmiot powinien być obrobiony powierzchniowo. Z tego powodu promień lasera jest tak formowany, aby oświetlał możliwie dużą powierzchnię. Powszechnie stosuje się powierzchnie w kształcie prostokąta. Do hartowania stosowane są także optyczne układy skanujące. Służą one do bardzo szybkiego poruszania promieniem lasera o okrągłym ognisku. Na przedmiocie obrabianym powstaje linia identycznej gęstości mocy. Ścieżki hartowania mogą mieć nawet 60 mm szerokości.

Kontakt
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.