Selectare țară/regiune și limbă
Un grup de angajați TRUMPF discută

Angajați

Expertiza și angajamentul colegilor noștri sunt decisive pentru succesul companiei noastre. De aceea, asigurăm condiții cadru care favorizează performanța, într-un mediu sigur. Acestea includ un raport echilibrat între viața personală și activitatea profesională, preocuparea pentru sănătatea și bunăstarea angajaților noștri, precum și promovarea specifică a diversității în rândul personalului.

Protecția muncii și a sănătății

Bărbat cu echipament de protecție (ochelari, mănuși, protecție auditivă)

Suntem foarte preocupați de bunăstarea angajaților noștri. Din acest motiv, îndreptăm toată atenția și energia necesare asupra siguranței angajaților, stării lor de sănătate și motivației acestora.

„Toate accidentele se pot evita” – Acesta este principiul nostru

Prevenția face parte din viața noastră de zi cu zi

Orice accidentare și orice problemă de sănătate asociată muncii se pot evita. Cultura noastră de siguranță și sănătate este orientată către prevenție. În caz de nevoie, reacția noastră este rapidă și adecvată.

Realizăm sisteme de lucru sigure, orientate către angajați

În calitate de garant al inovațiilor, TRUMPF oferă produse de cea mai bună calitate. Același standard în ceea ce privește siguranța și ergonomia este respectat la construcția spațiilor și a posturilor de lucru, precum și la realizarea proceselor de lucru. Încă din etapa de planificare urmărim să utilizăm tehnologie de ultimă oră la nivel regional. Angajații noștri sunt implicați în mod activ în procesul de proiectare. Prin evaluarea pericolelor și cu ajutorul măsurilor rezultate în urma evaluării, garantăm un standard de siguranță ridicat.

Principala noastră prioritate o reprezintă sănătatea fiecărei persoane în parte

Dorim să descoperim din timp riscurile pentru sănătate și bolile profesionale prin asistență medicală preventivă la locul de muncă. Suntem atenți la semne care ar putea indica probleme de sănătate și oferim asistență angajaților noștri, după caz. În plus, vă oferim sugestii pentru o viață sănătoasă.

Personalul nostru de conducere reprezintă un exemplu de conduită

Personalul de conducere este responsabil pentru protecția sănătății și a muncii, în cadrul fiecărui sector de activitate. Acesta este un model pentru angajați, cărora le insuflă un comportament orientat spre siguranță.

Angajații TRUMPF adoptă un comportament orientat către siguranță

Angajații contribuie la crearea unor condiții de lucru optime și sigure, respectă regulile de siguranță și nu pun în pericol siguranța proprie sau a altor persoane.

Calificare și dezvoltare

Angajați TRUMPF urcând scările

Datorită angajaților noștri bine pregătiți și foarte motivați, competitivitatea și puterea noastră de inovare sunt asigurate. Terenul de dezvoltare în acest sens îl reprezintă calificarea și dezvoltarea continuă, pe cont propriu. În acest scop, ne orientăm către nevoile specifice ale grupurilor țintă, cărora le oferim programe personalizate de dezvoltare și calificare.

Viața personală și activitatea profesională

Un tată tânăr împreună cu fiica sa, în clădirea TRUMPF

Flexibilitatea în ceea ce privește alegerea programului de lucru și a locației de desfășurare a activității, răspunderea individuală în cadrul domeniilor de activitate, corectitudinea și colaborarea bazată pe respect caracterizează mediul de lucru TRUMPF. În acest sens, oferim modele specifice la nivel local, care permit, de exemplu, activități mobile și flexibile ale angajaților noștri. De asemenea, oferim ajutor părinților prin intermediul unei game vaste de servicii pentru îngrijirea copiilor.

Diversitate și egalitate de șanse

Diversitate și egalitate de șanse

Simbioza dintre persoane de vârstă diferită, femei și bărbați, și persoane de diverse naționalități, precum și competențele personale și profesionale diferite ne întăresc ca echipă. Promovăm această diversitate pentru a favoriza ingeniozitatea și a crea un mediu adecvat pentru necesitățile tuturor persoanelor. TRUMPF creează locuri de muncă bazate pe incluziune și oferă multiple oportunități pentru persoanele cu dizabilități. Organizația reprezentativă a persoanelor cu dizabilități (Schwerbehindertenvertretung – SBV) susține promovarea și integrarea persoanelor cu dizabilități în companii și le oferă consultanță. În plus, TRUMPF donează în mod regulat hardware dezafectat către compania IT caritabilă AfB, sponsorizând astfel două locuri de muncă pentru persoanele cu handicap.

Voluntariat corporativ

Voluntariat corporativ

TRUMPF își asumă responsabilitatea chiar și în afara companiei. Angajații noștri pot acționa în calitate de multiplicatori pentru câteva ore pe an în timpul programului de lucru. Astfel, proiectele nu se limitează la formarea copiilor și a tinerilor, ci includ, de exemplu, proiecte pentru pregătirea refugiaților sau a persoanelor cu handicap, în scopul integrării acestora pe piața muncii. Schimbarea de perspectivă creează o situație în care toată lumea are de câștigat: pe de o parte, angajații beneficiază de impulsuri creative noi și o perspectivă asupra altor metode de lucru; pe de altă parte, datorită ofertei atractive, crește angajamentul față de companie.

Program cultural în cadrul TRUMPF

Angajați adunați în fața unei picturi

Programul nostru cultural amplu pentru angajați ne oferă un mediu creativ pentru inovații și schimburi de perspectivă. Arta, literatura și muzica stimulează creativitatea la locul de muncă. Totodată, evenimentele încurajează colaborarea și interacțiunile între angajați, care altfel ar intra în contact pentru o perioadă mult mai scurtă de timp în cadrul activității zilnice.

V-ar putea interesa și aceste subiecte

Angajați TRUMPF discută în fața unei picturi
Cultură

Angajamentul nostru social este parte a culturii noastre în calitate de companie de familie. Dorim să permitem și altora să ia parte la succesul nostru și să contribuim la dezvoltarea societății. Acordăm sprijin atât financiar, cât și prin intermediul unor afilieri, sub formă de idei, cunoștințe sau prin timpul acordat.

Colegi angajați la TRUMPF stau unul lângă celălalt
Societate și politică

Nicio firmă nu acționează într-un vid: în calitate de companie de familie, suntem parte din societate și respectăm convingerea fermă potrivit căreia companiile trebuie să își asume responsabilitatea pentru sistemul nostru comun de valori și să îl pună în practică în mod activ.

Angajat TRUMPF împreună cu fiica sa
Educație

În calitate de companie de înaltă tehnologie, TRUMPF se dezvoltă pe baza ideilor noi. Astfel, o formare de calitate ridicată este principiul de bază pentru o gândire inovatoare. Aceasta reprezintă catalizatorul pentru progresul social și economic.

Contact
TRUMPF Laser + Machinery S.R.L.
E-mail
Descărcări
Service și contact