You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Popúšťanie | TRUMPF

Popúšťanie

Lasermarkiertes Design auf Titan

Niektoré kovy ukazujú pri zahriatí popúšťacie farby. Farba silno závisí od teploty, na ktorú bola zahriata. Farebné popisy popúšťaním je možné vytvárať tak, že laserový lúč zahreje obrobok na určitú teplotu tam, kde má vzniknúť značenie. Pritom vznikajú na povrchu oxidové vrstvy, ktorých akosť určuje farebný dojem.

Produkty

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt