You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Čistenie laserom | TRUMPF
Čistenie laserom

Čistenie laserom

Čisté, rovnomerné povrchy – to je základný predpoklad pre úspešné zvarové a lepené spoje s dlhou životnosťou. No obrobky sú často pred spájaním znečistené, zaoxidované alebo opatrené ochrannými vrstvami. Tu pomôže laser: Pretože bezdotykový nástroj bleskurýchlo zbaví obrobky od nečistôt, zaoxodovaných a funkčných vrstiev. A síce len tam, kde sa má napríklad vytvárať spoj alebo už nie je potrebná funkčná vrstva. Funguje to takto: Pulzy s vysokými výkonmi špičky pulzu odparujú tenulinké vrstvy, bez ovplyvnenia obrobku. Následné procesy ako napríklad spájanie prebieha homogénnejšie, rýchlejšie a sú absolútne opakovateľné. Spoje sú čisté a držia dlhšie. Prípravu spojov svetlom je okrem toho možné integrovať do priemyselnej sériovej výroby, pretože dáta je možné jednoducho prenášať cez prípojky.

Extrémne šetrné k materiálu

Zatiaľ čo procesy alternatívne k čisteniu laserom, ako pieskovanie, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povrchu obrobku, pracuje laser bezdotykovo a bezo zvyškov.

Presné a opakovateľné

Laser umožňuje kontrolovaný, jednoducho opakovateľný úber funkčných vrstiev presne na mikrometre.

Cenovo výhodné a čisté

Pri čistení pomocou lasera nie sú potrebné žiadne prídavné tryskacie a čistiace prostriedky, ktoré je nutné náročne a nákladne likvidovať. Odobraté vrstvy sú priamo odsávané.

Vysoké rýchlosti obrábania

V porovnaní s alternatívnymi procesmi čistenia presviedča laser vysokými výrobnými dávkami a rýchlymi dobami taktov.

Takto funguje čistenie laserom

Na čistenie povrchov laserom sa používajú tak popisovacie lasery ako aj lasery s krátkymi resp. ultrakrátkymi pulzmi. Princíp funkcie je stále ten istý: Zaostrený laserový lúč odstraňuje každým pulzom znečistenia ako aj zaoxidované alebo funkčné vrstvy, ktoré rušia proces spájania. Laser odparuje bezdotykovo a extrémne šetrne neželané vrstvy pomocou veľmi vysokých výkonov špičky pulzu. V porovnaní s lasermi CO2, ktoré pri čistení ešte zanechajú tenkú vrstvu (napr. lak hrúbky 5 µm), dokážu pevnolátkové lasery opracovať povrchy materiálu ešte cielenejšie. Povrch obrobku takmer vôbec nie je tepelne ovplyvnený pulzmi lasera, čím sa zabraňuje deformáciám alebo poškodeniu a zmenám materiálu. Uberaný materiál je možné jednoducho a priamo odsávané pomocou doplnkového odsávania integrovaného do príslušného zariadenia. Cieleným nastavením parametrov lasera môže okrem toho laser vyvárať štruktúry na povrchu obrobkov, ktoré prispievajú k lepšej priľnavosti lepených miest ako aj silových spojov a  spojov s tvarovým stykom, ale aj vytvárať popisy na obrobkoch (napr. kódy pre spätné odsledovanie výroby).

Typické prípady aplikácií pre čistenie laserom

- / -

Tieto lasery sú vhodné na čistenie laserom

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt