Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
Lasergehärtetes Bauteil

Kalenie laserom

Menej dodatočných úprav a možnosť obrábania aj nepravidelných, trojrozmerných obrobkov sú výhody kalenia laserom. Vďaka nepatrnému prívodu tepla je deformácia minimálna, čím sa znižujú náklady na dodatočnú úpravu, alebo táto úplne odpadá.

How laser hardening works

Kalenie laserom patrí k procesom povrchového kalenia. Používa sa výlučne pri železných kovoch, ktoré je možné kaliť. Patria medzi ne ocele a liatiny s obsahom uhlíka viac ako 0,2 %.

Pri kalení obrobku zahreje laserový lúč povrchovú vrstvu väčšinou až tesne pod teplotu tavenia, na približne 900 až 1400 °C. Hneď po dosiahnutí požadovanej teploty sa pohne laserový lúč a plynulo pritom zohrieva povrch v smere pohybu. Vďaka vysokej teplote menia atómy uhlíka v kovovej mriežke svoju polohu (austenitizácia). Počas pohybu laserového lúča okolitý materiál veľmi rýchlo ochladzuje horúcu vrstvu. Hovoríme pri tom o samokalení. Pri rýchlom ochladzovaní sa nemôže kovová mriežka pretvoriť späť do východzieho tvaru, vzniká martenzit. Martenzit je veľmi tvrdá štruktúra kovu. Premena na martenzit spôsobuje nárast tvrdosti.

Turbocharger shaft is laser-hardened

Laserový lúč kalí povrchovú vrstvu obrobku. Typické sú hĺbky zakalenia povrchu 0,1 až 1,5 milimetrov, pri niektorých materiáloch aj 2,5 milimetrov a viac. Čím väčšia má byť hĺbka zakalenia povrchu, o to väčší pri tom musí byť okolitý objem, aby bolo rýchlo odvádzané teplo a aby sa kalená zóna dostatočne rýchlo ochladzovala.

Na kalenie sú potrebné relatívne nízke hustoty výkonu. Súčasne sa má plošne obrábať obrobok. Preto sa vytvára tvar lúča tak, aby ožaroval pokiaľ možno čo najväčšiu plochu. Bežné sú obdĺžnikové ožarované plochy. Optické skenery sa takisto používajú na kalenie. Vysokou rýchlosťou pohybujú sem a tam laserovým lúčom s kruhovým ohniskom. Na obrobku vaniká líniiia a yamer mit nahezu gleichmäßiger Leistungsdichte. Takto je možné vytvárať stopy kalenia so šírkou až do 60 milimetrov.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.