Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov

Laserové kalenie

Menej dodatočnej práce a možnosť opracovať aj neprevidelné, trojrozmerné obrobky sú výhody laserového kalenia. Vďaka malému prívodu tepla zostáva deformácia malá a náklady na dodatočné práce sa znižujú alebo úplne odpadajú.

How laser hardening works

Laserové kalenie sa počíta k postupom povrchového vytvrdzovania. Používa sa výlučne pri železných materiáloch, ktoré je možné vytvrdzovať. To sú ocele a liatina s podielom uhlíka nad 0,2 %.

Pre kalenie obrobku laserový lúč zahreje povrchovú vrstvu väčšinou tesne pod teplotu tavenia, na asi 900 až 1400 stupňov Celzia. Len čo sa dosiahne požadovaná teplota, pohne sa laserový lúč a kontinuálne pritom zahrieva povrch v smere posunu. Pôsobením vysokej teploty menia atómy uhlíka v kovovej mriežke svoju polohu (austenitizácia). Len čo sa laserový lúč pohne ďalej, okolitý materiál veľmi rýchlo ochladí horúcu vrstvu. Tomu sa hovorí samokalenie. Kvôli rýchlemu ochladeniu nemôže kovová mriežka opäť vytvoriť pôvodný tvar a vzniká martenzit. Martenzit je veľmi tvrdá štruktúra kovu. Premena na martenzit vedie k nárastu tvrdosti.

Turbocharger shaft is laser-hardened

Laserový lúč vytvrdzuje povrchovú vrstvu obrobku. Typické hĺbky povrchového vytvrdzovania sú od 0,1 do 1, 5 mm, pri niektorých materiáloch aj 2,5 mm a viac. Čím väčšia má byť hĺbka povrchového vytvrdzovania, tým väčší musí byť okolitý objem, aby sa teplo rýchlo odviedlo a aby sa zóna vytvrdzovania dostatočne rýchlo ochladila. Na vytvrdzovanie sú potrebné relatívne nízke hustoty výkonu. Zároveň sa má obrobok plošne opracovať. Preto sa laserový lúč formuje tak, aby ožiaril podľa možnosti veľkú plochu. Bežné sú pravouhlé ožiarené plochy. Na vytvrdzovanie sa taktiež používajú skenerové optiky. Veľmi rýchlo pohybujú laserovým lúčom s okrúhlym ohniskom sem a tam. Na obrobku vzniká línia s takmer rovnomernou hustotou výkonu. Takto je možné vytvárať stopy vytvrdzovania so šírkou až 60 mm.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.