Bodové a kontinuálne zváranie

Technologický obrázok, stroje na zváranie laserom

Laserové zváranie umožňuje spájanie jednotlivými laserovými pulzmi alebo v prevádzke s trvalým signálom. Geometria zvaru popisuje, ako sa navzájom stretli hrany spájacích prvkov. Môžu sa napríklad vzájomne prekryť alebo sa navzájom dotknúť na tupo. Je zvar pretiahnutý alebo pozostáva z jednotlivých zvarových bodov? Pozostáva zvar z viacerých krátkych pásov alebo z malých krúžkov? Pre rozhodnutie o druhu zvaru platí: Musí dosiahnuť požadovanú pevnosť a nesmie vniesť príliš veľa tepla do konštrukčnej časti.

Rozdielne druhy zvarov vyžadujú rozdielne druhy prevádzky zdroja laserových lúčov.

Prevádzka s trvalým signálom
V tomto druhu prevádzky je aktívne médium kontinuálne budené a vytvára nepretržitý laserový lúč.

Pulzová prevádzka

V pulzovej prevádzke naopak nie je médium kontinuálne budené, ale v pulzoch. Médium emituje časovo prerušovaný laserový lúč. Dôležité parametre pre opracovanie materiálu sú pritom trvanie a energia takéhoto laserového pulzu ako aj frekvencia pulzu.

Produkty

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.