Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov

Naváranie

Laserové naváranie s drôtom a práškom

Naváranie patrí ku generujúcim postupom a nachádza svoje uplatnenie pri oprave a modifikácii existujúcich konštrukčných častí a pri zušľachťovaní povrchov. Podľa pracovnej úlohy sa vždy použije buď manuálne alebo automatizované laserové naváranie.

Manuelles Laserauftragschweißen

Manuálne laserové naváranie

Pri manuálnom naváraní zvárač vedie "rukou" prídavný materiál k miestu opracovania. Ako prídavný materiál sa pri tomto postupe väčšinou používa tenký drôt s priemermi medzi 0,15 a 0,6 mm. Laserový lúč roztavuje drôt. Tavenina sa pevne spája so základným materiálom, ktorý sa taktiež nataví a opäť stuhne. Potom zostáva malý výstupok. Bod za bodom, líniu za líniou a vrstvu za vrstvou nanáša zvárač do želaného tvaru. Prúd plynu z argónu ochraňuje pracovný proces pred vzduchom. Na záver sa opäť vytvorí pôvodný tvar, pomocou brúsenia, sústruženia, frézovania alebo erodovania.

Automatisiertes Laserauftragschweißen

Automatizované laserové naváranie

Pri automatizovanom naváraní je prídavný materiál strojovo vedený k miestu opracovania. Toto môže byť takisto drôt, ale pri tejto technike sa prevažne sa ako materiál používa kovový prášok. Kovový prášok sa na základný materiál nanáša po vrstvách a bez pórov a trhlín tavením splynie so základným materiálom. Pritom dochádza k vysokopevnému zváranému spoju medzi kovovým práškom a povrchom. Po vychladnutí vzniká kovová vrstva, ktorú je možné mechanicky opracúvať. Jedinečné na tom je, že je možné cielene spojiť viac rovnakých alebo rozdielnych kovových vrstiev.

Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.