Skenerové zváranie – Vysoko produktívne opracovanie bez vedľajších časov

Skenerové zváranie dnes umožňujú vysoko produktívne a flexibilné koncepty zariadení, ktoré robia zváranie v sériovej výrobe rýchlejšie, presnejšie a tým hospodárnejšie ako tradičné spôsoby zvárania.

Scannerschweißen mit Hilfe von CalibrationLine

Pri skenerovom zváraní prebieha vedenie laserového lúča cez pohyblivé zrkadlá [1]. Lúč je vedený cez zmeny uhlov zrkadiel [4]. Vzniká opracovacie pole [3], v ktorom je možné vysokodynamicky a presne zvárať. Veľkosť poľa závisí od pracovného odstupu a vychyľovacieho uhla.Rýchlosť opracovania a veľkosť priemeru ohniska na obrobku závisí od vlastností zobrazenia optiky, uhla dopadu lúča, kvality laserového lúča a materiálu.Pohybom dodatočného systému šošoviek [2] je možné ohniskový bod mimoriadne dynamicky posúvať aj v smere Z, aby sa mohli úplne opracúvať trojrozmerné konštrukčné časti bez pohybu opracovacej hlavy alebo konštrukčnej časti.Vďaka veľmi rýchlym posuvným pohybom takmer úplne odpadajú vedľajšie časy a laserový prístroj môže vyrábať takmer 100 % svojho disponibilného výrobného času.

Scannerschweißen einer Automobiltür mit der Programmierbaren Fokussieroptik PFO 33

Počas zvárania môže byť skenerová optika okrem toho vedená cez obrobok v spojení s robotom. Tento "lietajúci" pohyb vytvoril pojem "Welding-on-the-fly": Robot a skenerová optika v reálnom čase navzájom synchronizujú svoje pohyby. Použitie robota výrazne zvyšuje pracovný priestor a umožňuje skutočné trojrozmerné opracovanie konštrukčnej časti.Pre programovanie PFO je možné použiť pohodlný editor, ktorý dokáže konštruovať a ukladať zvárané tvary na obrobku.Ako zdroj lúčov sa používa vysokovýkonný diskový laser s vysokou kvalitou lúča. Jeden alebo viac flexibilných káblov laserového svetla vedú pritom laserové svetlo od laserového prístroja k opracovacím staniciam.

Produkty

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.