Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF employee Hayat Mahir

Hayat Mahir, referentka pre marketing vo firme TRUMPF v Roissy (Francúzsko)

Ako začala Vaša cesta vo firme TRUMPF a ktorými oddeleniami ste už prešli? Akú pozíciu zastávate momentálne?

Začínala som ako asistent manažéra vo firme TRUMPF vo Francúzsku. Po nejakom čase som mohla prevziať aj marketingové úlohy. Dnes som zodpovedná výhradne za marketingovú komunikáciu - najmä za výstavy pre zákazníkov.

Prečo ste sa rozhodli pre TRUMPF?

Je veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech firmy TRUMPF. Najdôležitejšie pre mňa bolo medzinárodné zameranie firmy a s tým spojená práca s kolegami z celého sveta - a v neposlednom rade pracovný pomer na dobu neurčitú.

Čo sa Vám najviac páči na Vašich úlohách?

Moja práca obsahuje širokú paletu úloh a kontaktných osôb - tam som potrebná ako generalistka! Stále rutiny sa tu nevyskytujú. Toto spojenie ma presvedčilo. Okrem toho si popri tom trénujem jazykovú zručnosť v nemčine a angličtine.

Ktorý bol Váš najpútavejší projekt / téma ktorú ste spracovávali?

Bolo to slávnostné otvorenie našej novej predvádzacej miestnosti v roku 2012. Na tejto výstave nebola len jedna, ale viacero výziev: výstava musela spĺňať požiadavky širokého zoznamu hostí. Bolo tam všetko od odbornej tlače až po vysoko postavených hostí z ekonomiky a politiky. Keď si na to spätne spomeniem, som pyšná, že môžem byť súčasťou firmy TRUMPF.

Máte osobné smerovanie?

Keď som organizovala zákaznícku delegáciu k jednej výstave firmy TRUMPF v Nemecku, samozrejme som sa starala o všetky detaily od pozvánok až po spiatočné cesty. Avšak niekedy sa pri tom vyskytnú aj špeciálne úlohy. Raz som pre jedného zákazníka zorganizovala spontánnu návštevu Porsche múzea. Splnili sme mu tým nečakane jeho malý sen. Ešte dnes rozpráva o tomto úžasnom zážitku!

Čo si najviac ceníte na firme TRUMPF ako zamestnávateľovi?

Firma TRUMPF napĺňala a stále napĺňa hodnoty rodinného podniku. Inovačné schopnosti, vďaka ktorým podnik napreduje a v neposlednom rade autonómiu, ktorú my ako dcérska spoločnosť vo Francúzsku máme.


Spoznajte nás

Kontakt
Corporate Human Resources
E-mail
Servis & Kontakt