Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF employee Markus Würzburg

Markus Würzburg, vedúci skupiny výroby dielov vo firme TRUMPF v Ditzingene

Ako začala Vaša cesta vo firme TRUMPF a ktorými oddeleniami ste už prešli? Akú pozíciu zastávate momentálne?

Vo firme TRUMPF som už dlho, presne povedané od roku 1999. Moje pôsobenie začalo vo výrobe nástrojov, v pobočke v Gerlingene (Nemecko). Vykonával som tam všetky činnosti, ktoré patria ku klasickej produkcii vysekávacích nástrojov, ako napríklad frézovanie a CAM programovanie. Po ôsmich rokoch som sa rozhodol pokračovať ďalej vo vzdelávaní na večernej škole a stať sa technikom"so štátnou skúškou (odborné zameranie strojárstvo). Potom som dva roky pokračoval ďalej ako výrobný technológ. Od roku 2012 som vedúcim skupiny"výroby dielcov"v závode v Ditzingene (Nemecko) a som zodpovedný za objemovú výrobu, logistiku, obrábanie na hotovo a za miestnosť presného merania.

Prečo ste sa rozhodli pre TRUMPF?

Chcel by som pôsobiť v inovatívnom podniku, aby som sa mohol odborne ako aj osobne ďalej vyvíjať. Táto možnosť bola ponúknutá aj mne.

Čo sa Vám najviac páči na Vašich úlohách?

Ako podnik zameraný na špičkové technológie sa TRUMPF neustále mení a pracuje stále na ďalších inováciách produktov alebo technológií. Stále nové témy a činnosti so sebou prinášajú aj osobné možnosti ďalšieho vývoja, ktoré si veľmi cením. Rutina a prestoje tu nenastávajú.

Ktorý bol Váš najpútavejší projekt / téma ktorú ste spracovávali?

Vďaka komplexnosti určite bolo plánovanie flexibilného výrobného systému jedna z mojich najzaujímavejších úloh. Úplne v zmysle Priemysel 4.0 sme realizovali tento veľký projekt s viacerými strojmi, robotickou bunkou, transportným a skladovým systémom a zariadením Toolmaster, na osadenie výrobných strojov.

Čo si najviac ceníte na firme TRUMPF ako zamestnávateľovi?

To, že máme veľmi dobrú pracovnú klímu, podporuje zamestnancov, ale aj ponuky ďalšieho vzdelávania. Oceňujem aj flexibilné modely pracovného času, ako napr. mobilná práca. Pre mňa osobne je ešte dôležité, aby som sa vedel stotožniť s mojim zamestnávateľom a mojou prácou. Prispieva k tomu sociálne angažovanie sa firmy TRUMPF a nie na poslednom mieste pozitívny imidž podniku.


Spoznajte nás

Kontakt
Corporate Human Resources
E-mail
Servis & Kontakt