Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TRUMPF employee Philipp Schüll

Philipp Schüll, programový koordinátor "Priemysel 4.0", Koordinácia Priemysel 4.0 vo firme TRUMPF v Ditzingene

Ako ste prišli do firmy TRUMPF a ktorými oddeleniami ste prešli?

Po mojej bakalárskej práci a šesťmesačnej praxi v zahraničí vo firme TRUMPF som bol najprv poradcom pre lean manažment. Potom som šiel takmer na dva roky do zahraničia, do pobočky v Southhamptone (UK).

Hneď potom som bol referentom vedenia podniku v Ditzingene a potom som bol vyslaný ako vedúci výroby do Švajčiarska. Počas toho času som popri zamestnaní absolvoval ešte moje štúdium "Master".

Akú pozíciu zastávate momentálne?

Som zodpovedný za programovú koordináciu „Priemysel 4.0“, t.j. koordinujem viacročný program digitálnej transformácie vo firme TRUMPF.

Ktorý bol Váš najpútavejší projekt / téma ktorú ste spracovávali?

Vo firme SPI Lasers v Southamptone – v tom čase ešte ako nováčik v skupine TRUMPF – som sa spolupodieľal na kompletnej transformácii výroby prostredníctvom Lean Production. Všetci sa toho chytili: K veciam, ktoré neboli vhodné, sme pristúpili s cieľom ich vyriešenia a celé steny sme napríklad zbúrali a premiestnili, aby sme vytvorili optimálnu produkciu.

Prečo ste "ostali verný" firme TRUMPF?

Očarila ma kultúra podniku. Presvedčila ma otvorenosť, ochota pomôcť, kolegialita a orientácia pri vylepšovaní. Vo firme TRUMPF vládne atmosféra oceňovania pri vysokom orientovaní sa na výkon.

Čo sa Vám najviac páči na Vašich úlohách?

V súčasnosti sa zaoberám digitálnou budúcnosťou podniku. Veľmi sa mi páči priekopnícky duch, ktorý žije vo firme TRUMPF okolo témy Priemysel 4.0 a celá dynamika a komplexnosť premeny. V tejto súvislosti je aj výmena medzi profesiami skúsenosť, ktorá ma veľmi obohacuje – tak odborne ako aj osobne.

Máte osobné smerovanie?

Vo firme TRUMPF oceňujem popri orientácii sa na výkon aj spolužitie mimo pracoviska. Ich persönlich habe ein Fußballturnier in Österreich und eine Bergwanderung in der Schweiz in besonders guter Erinnerung. Mnoho kolegov sa stalo dobrými priateľmi.


Spoznajte nás

Kontakt
Corporate Human Resources
E-mail
Servis & Kontakt