Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Hlavička Steffen Rübling - história kariéry

Steffen Rübling je projektový inžinier pre výrobné systémy 3D tlače vo firme TRUMPF v Ditzingene a pomocou inovatívnej technológii vyvoláva nadšenie u zákazníkov po celom svete.

Od roku 2017 pracuje Steffen v manažmente v oblasti systémov firmy TRUMPF pre výrobu 3D tlačou. Pôsobí tam ako odborný expert pre svojich kolegov z oddelenia odbytu, ale aj sám pravidelne prichádza do kontaktu so zákazníkmi. Cestuje k nim po celom svete a poskytuje im poradenstvo v oblasti reťazca procesov 3D tlače, možných aplikácií a v oblasti systémov TRUMPF. Jeho osobne na 3D tlači kovov fascinuje takmer neobmedzená škála možností, ktoré ponúka táto aplikácia. „Všetko je možné – od filigránskej zubnej korunky až po ťažké nadstavce nástrojov“, vraví Steffen.

Steffen Rübling - história kariéry

Skok do studenej vody

Steffen síce získal vďaka svojmu štúdiu automobilovej techniky na RWTH v Aachene ako aj počas prázdninových brigád a praxe vo firme TRUMPF – o.i. aj v USA – solídny základ teórie a praxe pre svoje budúce zamestnanie, no technológia 3D tlače bola aj pre neho spočiatku neznámym terénom. „Uchádzal som sa vo firme TRUMPF o prácu v tejto obchodnej oblasti, pretože som sa nadchol pre celý reťazec procesov – od prípravy dát, teda softvéru, až po výrobu obrobkov, a aj dodatočné obrábanie.“ V rekordnom čase si musel Steffen od základu osvojiť technológiu – a zdolal to úspešne. S podporou kolegov sa zapracoval do technológie na konkrétnych obrobkoch a mal možnosť zozbierať skúsenosti v odbyte na medzinárodných trhoch. „Najväčšou výzvou pritom bolo zrozumiteľne podávať tieto vedomosti ďalej zákazníkom“, vraví Steffen.

Steffen Rübling - história kariéry

„Veľká dávka dôvery”

Počas svojej fázy zaúčania oceňoval Steffen najmä „veľkú dávku dôvery“, ktorú dostával tak od svojich kolegov ako aj od svojich predstavených. Rýchlo bol konfrontovaný so situáciami, v ktorých musel prevziať zodpovednosť, napríklad aj pri rozhovoroch s osobami s právom rozhodovania vo veľkých koncernoch. Na stretnutia so zákazníkmi cestoval do Holandska, Španielska, Portugalska alebo Talianska. „Zakaždým som si pritom všimol, že TRUMPF mi stopercentne dôveruje. Smel som napríklad už po krátkom čase pobytu v tíme odbytu letieť na veľtrh v Kórei, aby som tam podporil naše dcérske spoločnosti a poskytoval poradenstvo zákazníkom v oblasti možností 3D tlače.“

Staňte sa súčasťou nášho tímu

Spoznajte nás

Kontakt
Tu nájdete naše voľné pracovné miesta
Burza pracovných miest
Servis & Kontakt