Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Motivačné odmeňovanie a ďalšie benefity

Spoločnosť TRUMPF je ako technologická spoločnosť odkázaná na výkony svojich zamestnancov. Okrem zodpovedajúceho odmeňovania ponúka celý rad benefitov tak, aby bola práca po všetkých stránkach zaujímavá.

Kompletná ponuka

TRUMPF employees talking to each other

Spoločnosť TRUMPF je garantom inovácií, čo je pevne zakotvené v kódexe firemných hodnôt. Zákazníkom sú dodávané najmodernejšie technológie, odovzdávané dlhoročné vedomosti a skúsenosti, svojím pôsobením presviedča spoločnosť TRUMPF partnerov o svojej spoľahlivosti. Spoločne s nimi zdieľa aj náhľad na práva zamestnancov. Ako spoločnosť orientovaná na budúcnosť poskytuje pracovné prostredie, ktoré ponúka z kultúrneho, finančného aj komunikatívneho pohľadu vzájomnú zodpovednosť a rešpekt. Rôznorodosť možností nasadenia technológií spoločnosti TRUMPF je katalyzátorom pokroku.

Firemná kultúra

TRUMPF je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 65 krajinách sveta. Zamestnanci zažívajú globalizáciu v celom jej rozsahu. Aktívna medzinárodná spolupráca medzi jednotlivými sesterskými spoločnosťami patrí ku každodennej rutine. Účasť ne medzinárodných projektoch umožňuje osobný kontakt s kolegami z krajín s inou kultúrou a rozširuje tak ich horizonty.

Spoznajte nás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt