Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov

Autorské práva a ochranná známka

Všetky texty, grafiky, animácie, videá, zvuky a ostatné obsahy tejto webstránky, ako aj ich rozmiestnenie sú chránené autorským právom a inými zákonmi na ochranu. Bez predošlého súhlasu spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG sa nesmie uskutočňovať žiadne rozmnožovanie, zmena alebo používanie uvedených obsahov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách. Všetky ochranné známky sú, pokiaľ to nie je uvedené inak, chránené známkovým právom, najmä známky, logá, emblémy a typové štítky TRUMPF. Patenty a známky uvedené na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG. Akékoľvek právne nároky alebo procesy vznikajúce v súvislosti so stránkou alebo jej používaním podliehajú z hľadiska výkladu Spolkovej republike Nemecko, s výnimkou predpisov Medzinárodného súkromného práva.

Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.