Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Bezpečnostné odporúčania

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o jestvujúcich medzerách v bezpečnosti v súvislosti s produktmi TRUMPF.​ Pravidelne Vás budeme informovať o zistených slabinách. Ďalšie informácie o aktualizáciách získate v príslušnej servisnej organizácii vo Vašej blízkosti.

Na stiahnutie

VDE@CERT

Ďalšie informácie o bezpečnosti TRUMPF

Kontakt
TRUMPF Security
E-mail
Servis & Kontakt