Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

V spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG sa tešíme z toho, že ste navštívili našu internetovú stránku a že máte záujem o našu spoločnosť, výrobky a služby. Ochrana Vašich osobných údajov pri spracovaní počas celého obchodného procesu je pre nás dôležitá a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne.

V nasledujúcej časti Vám vysvetlíme, ktoré informácie na našich internetových stránkach počas Vašej návštevy zhromažďujeme a ako s nimi narábame. Spoločnosť TRUMPF GmbH + Co. KG je prevádzkovateľom celej medzinárodnej internetovej prezentácie spoločnosti TRUMPF a súvisiacich internetových aplikácií. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky internetové stránky prevádzkované spoločnosťou TRUMPF. Internetové stránky, na ktoré odkazujú naše externé odkazy, nie sú súčasťou tohto prehlásenia.

Ochrana osobných údajov – zodpovedná osoba:
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36197777
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
02/ 800 800 80

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v našej spoločnosti je Vám spolu so svojim tímom plne k dispozícii pri všetkých požiadavkách týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

So svojimi požiadavkami sa obráťte na e-mailovú adresu: info@sk.trumpf.com

Osobné údaje

Osobné údaje sú jednotlivé údaje o osobných alebo vecných pomeroch konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako napríklad Vaše správne meno, Vaša adresa, Vaše telefónne číslo a Váš dátum narodenia. Informácie, ktoré nie sú priamo spojené s Vašou skutočnou identitou - ako napríklad obľúbené internetové stránky alebo počet užívateľov stránky - nepatria medzi osobné údaje. 

Vaše práva

Ohľadne svojich osobných údajov máte právo od nás požadovať informácie, opravy, vymazanie alebo obmedzenie v zmysle zákonných predpisov. Okrem toho Vám Vaše osobné údaje poskytneme v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Keď Vaše osobné údaje používame na základe Vášho súhlasu (napríklad pri prihlásení k našim e-mailovým novinkám), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Od tohto odvolania nebudeme pre tento účel používať Vaše osobné údaje. Ak máme oprávnený záujem o spracovanie Vašich údajov, môžete sa na nás obrátiť s námietkou. Samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať príslušné orgány dohľadu.

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

Údaje sú pri využívaní našich stránok zhromažďované prostredníctvom protokolových súborov, vyhľadávacích nástrojov a formulárov. Ak ste navštivili naše internetové stránky, naše internetové servery štandardne natrvalo ukladajú na účely systémovej bezpečnosti údaje o spojení s príslušným počítačom, internetové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum a dobu trvania návštevy, rozpoznávacie údaje použitého typu prehliadača a operačného systému a stránku, z ktorej ste nás navštívili. Ďalšie osobné údaje, akými sú Vaše meno, Vaša adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nie sú ukladané. Výnimkou sú prípady, kedy tieto údaje poskytnete dobrovoľne, napr. v rámci registrácie, prieskumu, súťaže, realizácie zmluvy alebo žiadosti o informácie. Uložené údaje sú použité na účely vystopovania v prípade zneužitia na internetovom serveri (podľa General Data Protection Regulation - GDPR) a následne vymazané. Čas príslušného posledného prihlásenia sa používa aj v rámci reklamných oslovení, ak je to zákonom povolené.

Používanie a poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, používame výhradne na účely technickej administrácie internetových stránok a na splnenie Vašich želaní a požiadaviek, čiže spravidla na realizáciu s Vami uzatvorenej zmluvy alebo na zodpovedanie Vašich otázok. Pri registrácii na našich portáloch B2B sú údaje používané na realizáciu prihlásenia a okrem toho výlučne na reklamné účely v rámci, ktorý je povolený zákonom. Takéto reklamné využívanie Vašich údajov môžete kedykoľvek zamietnuť napísaním krátkej správy na nasledujúcu adresu: info@sk.trumpf.com

Vaše osobné údaje nie sú poskytované, predávané ani nie sú inou formou odovzdávané osobám mimo skupiny TRUMPF. Výnimkou sú prípady, kedy je to potrebné pre účely realizácie zmluvy alebo vykonania služby v rámci spracovania údajov k zákazke alebo ak ste k takýmto krokom poskytli vyslovený súhlas.

Vymazanie údajov

Ak už Vaše údaje nie sú viac pre vyššie uvedené účely (vrátane vyúčtovania) potrebné, tak budú vymazané. Údaje sú pri každom procese vymazania najprv len zablokované a až následne s určitým časovým oneskorením vymazané. Takýto postup pomáha predchádzať neúmyselným vymazaniam alebo zámerným poškodeniam. Z technických dôvodov sú z údajov v prípade potreby vytvárané duplikáty vo forme dátových záložných súborov a obrazov. Vymazanie takýchto kópií prebieha v prípade potreby takisto až s technicky podmieneným časovým oneskorením.

Používanie súborov cookie

Na našich internetových stránkach spravidla používame tzv. súbory cookie relácie, ktoré pre účely technického riadenia relácie ukladajú údaje do pamäte Vášho prehliadača. Tieto súbory budú vymazané najneskôr pri zatvorení Vášho prehliadača. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a svoj význam strácajú pri opustení našej internetovej stránky. Ak sa rozhodnete, že si ukladanie súborov cookie na Vašom počítači neželáte, budete mať aj napriek tomu naďalej prístup k väčšine našich internetových stránok. Určité funkcie alebo oblasti stránok však predsa len nebudete môcť využívať. Okrem toho by sme Vás radi upozornili na to, že prehliadače väčšinou disponujú funkciami na správu súborov cookie.

Google Analytics

Používame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google Analytics pracuje s textovými súbormi, ktoré sa ukladajú na Vašom zariadení (tzv. „cookies“), aby bolo možné získať informácie o Vašom používaní internetovej stránky.

Google používa tieto informácie na základe nášho poverenia na to, aby nám mohol poskytovať vyhodnotenia týkajúce sa používania internetovej stránky, správy o aktivitách na internetovej stránke a ďalšie služby.

Dáta o Vašom používaní internetovej stránky, zhromaždené pomocou „cookies“, sa pre účely analýzy zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Nedochádza k žiadnemu zlučovaniu týchto dát s dátami, ktoré sú o Vás prípadne uložené v Google.

Okrem toho používame maskovaciu funkciu „anonymizeIP“. Pred prenosom Vašej IP adresy na server Google v USA dochádza v rámci EÚ k jej skráteniu. K prenosu neskrátenej IP adresy dochádza len ojedinele, pričom v takýchto prípadoch sa jej skrátenie vykoná na serveroch v USA.

Takémuto spracovaniu dát môžete zabrániť vykonaním nasledujúcich opatrení:

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, že sa nebudú ukladať žiadne „cookies“. To však môže viesť k tomu, že naša internetová stránka nebude plne funkčná.

Ďalšou možnosťou na zabránenie zhromažďovania dát je prídavný modul pre prehliadač od Google. Takýto prídavný modul nájdete tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatívne k prídavnému modulu pre prehliadač, napríklad keď používate smartfón a tablet, môžete zhromažďovaniu dát prostredníctvom Google Analytics zabrániť aj kliknutím sem. Tým sa nastaví cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu dát. Ak našu internetovú stránku znovu navštívite pomocou iného zariadenia alebo prehliadača, alebo ak ste svoje cookies vymazali, tak cookie musíte nastaviť znovu.

Ďalšie informácie o ochrane dát v spoločnosti Google nájdete tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Google Adwords Remarketing

Používame funkciu Adwords Remarketing od spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google Remarketing nám umožňuje, aby sme Vám pri návšteve internetových stránok, ktoré patria do siete Google Display Network (GND), predstavovali len produkty, ktoré Vás naozaj zaujímajú.

Pre tento účel Váš prehliadač ukladá cookies, aby Vás bolo možné pri návšteve internetových stránok GND znovu rozpoznať. Vďaka analýze Vášho používania internetovej stránky Vám potom budú zobrazované reklamy na tie produkty, ktoré ste si už pozerali alebo ktoré by Vás mohli zaujímať.

Pre zabránenie ukladania cookies pre Remarketing môžete na stránke www.google.com/settings/ads vykonať nastavenia týkajúce sa personalizovanej reklamy. Alternatívne môžete postupovať aj podľa návodu na internetovej stránke NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion Tracking

Používame funkciu Adwords Conversion Tracking od spoločnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google Conversion Tracking nám umožňuje sledovať, čo sa deje po tom, ako užívateľ klikne na našu reklamu. Napríklad môžeme zistiť, či dôjde ku kúpe produktu alebo k prihláseniu sa na odber nášho newslettera. Kliknutím na našu Google reklamu dôjde k uloženiu súboru cookie na Vaše zariadenie, aby táto funkcia bola možná. Nedochádza pritom k žiadnemu spájaniu s konkrétnymi osobami.

Pre zabránenia ukladania cookies pre Conversion Tracking môžete vykonať príslušné nastavenia vo Vašom prehliadači.

Ďalšie informácie o Conversion Tracking nájdete tu https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=sk.

Webová analýza

Pri analýze používame vyhodnocovací softvér, ktorý štatisticky vyhodnocuje údaje. Údaje užívateľa sú pritom pseudonymizované. Softvér používa tzv. „cookies“, čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú na Váš počítač a umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto stránky, ktoré sú vytvárané súbormi cookie, sú následne ukladané. Tieto informácie používame pri vyhodnocovaní Vášho používania internetovej stránky a pri vytváraní správ o aktivitách na internetových stránkach. Používame pritom open-source softvér „Piwik“. To znamená, že tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám a nehrozí tak riziko ich spárovania s inými údajmi, ktoré by bolo možné priradiť k Vašej osobe.  

Internetová stránka Controlling pomocou WiredMinds

Pre účely marketingu a optimalizácie sa na tejto internetovej stránke používajú produkty a služby spoločnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Pritom dochádza k získavaniu, spracovávaniu a ukladaniu dát, pomocou ktorých sú pod pseudonymom vytvárané užívateľské profily. Tam, kde je to možné a užitočné, sú užívateľské profily kompletne anonymizované. Pre takéto účely sa môžu používať súbory cookies. Súbory cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači návštevníka a ktoré slúžia na opätovnú identifikáciu internetového prehliadača.

Získané dáta, ktoré môžu obsahovať aj osobné dáta, sú odosielané do spoločnosti wiredminds alebo ich táto spoločnosť priamo získava. Spoločnosť wiredminds smie informácie, ktoré vznikajú v dôsledku návštev internetových stránok, využívať na vytváranie anonymizovaných užívateľských profilov. Takto získavané dáta nie sú bez osobitne poskytnutého súhlasu príslušnej osoby používané na osobnú identifikáciu návštevníka danej internetovej stránky a nie sú prostredníctvom nositeľa pseudonymu spájané s osobnými dátami. Ak sú získavané IP adresy, tak ihneď po ich získaní dochádza pomocou vymazania posledného bloku číslic k ich anonymizácii. S účinnosťou do budúcnosti možno kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so získavaním, spracovávaním a ukladaním dát.

Bezpečnosť

Spoločnosť TRUMPF GmbH + Co. KG prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov pred ich stratou alebo zneužitím. Vďaka tomu sú Vaše údaje sú uložené v bezpečnom prostredí, ktoré verejnosti nie je prístupné. V určitých prípadoch sú Vaše osobné údaje pri ich prenose zakódované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že ak Váš prehliadač podporuje SSL, tak komunikácia medzi Vaším počítačom a našimi servermi prebieha pri údajoch chránených pomocou SSL s použitím uznávanej metódy kódovania. Vďaka používaniu služieb Ogone (http://www.ogone.de) Vám ponúkame absolútnu bezpečnosť údajov Vašej kreditnej karty. Tieto údaje nie sú ukladané na naše servery, ale priamo spracovávané príslušnou platobnou inštitúciou. Ak by ste nás chceli kontaktovať prostredníctvom e-mailu, musíme Vás upozorniť na to, že dôvernosť prenášaných informácií nie je zaručená. Obsah e-mailov môžu vidieť tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám akékoľvek dôverné informácie posielali výhradne klasickou poštou.

Podrobné informácie o osobných údajoch a ich spracovávaní E-mailový marketing (posielanie hromadných e-mailov)

Aby sme mohli optimálne reagovať na Vaše želania a záujmy, Vašu e-mailovú adresu využívajú rôzne podniky skupiny TRUMPF na reklamné účely. Pomocou TRUMPF newslettera a ďalších hromadných e-mailov Vás informujeme o našej spoločnosti a našich ponukách.
 
Ak si želáte dostávať hromadné e-maily, potrebujeme Vašu platnú e-mailovú adresu a potvrdenie, že ste majiteľom príslušnej e-mailovej adresy a že s prijímaním hromadných e-mailov súhlasíte. Krátko po odoslaní Vašej požiadavky na prijímanie hromadných e-mailov od nás dostanete potvrdzovací e-mail; až keď kliknete na odkaz nachádzajúci sa v potvrdzovacom e-maile, bude Vaša adresa pridaná do zoznamu adries pre zasielanie hromadných e-mailov a následne budete automaticky dostávať hromadné e-maily (tzv. Double-opt-in proces).

Pri objednávke prijímania hromadných e-mailov sa uloží IP adresa s časom prihlásenia a potvrdením, aby bolo možné prihlásenie v prípade pochybností dokázať. Pre trvalú optimalizáciu e-mailovej komunikácie vyhodnocujeme správanie sa pri používaní v štatisticky upravenej forme (napr.: na odkaz A kliklo 60% všetkých príjemcov hromadných e-mailov) tak, aby nebolo možné žiadne spätné vystopovanie jednotlivých príjemcov.

Odoberanie hromadných e-mailov si môžete kedykoľvek prispôsobiť alebo bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou aj ukončiť. Pre tento účel kliknite na odkaz „Osobný profil“, ktorý sa nachádza na konci každého hromadného mailu. Vo Vašom osobnom profile môžete kompletne zrušiť odber hromadných e-mailov alebo môžete prispôsobiť a doplniť Vaše uvedené údaje. Okrem toho si v tejto časti môžete upraviť alebo zvoliť odbery hromadných e-mailov týkajúcich sa jednotlivých oblastí záujmu.

Objednávky v online obchode

Údaje uvedené v rámci objednávok v online obchodoch sú používané pre realizáciu objednávky a následne sú ukladané podľa zákonných lehôt pre uchovávanie – napríklad pre daňové účely je táto lehota 10 rokov. Spoločnosť TRUMPF a s ňou spojené spoločnosti okrem toho využívajú takého údaje aj na reklamné účely, ak zákon takéto používanie bez súhlasu príslušnej osoby povoľuje. Takéto používanie môžete kedykoľvek zamietnuť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Účasť na výherných hrách

Svojou účasťou na výherných hrách účastník výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť TRUMPF pre účely realizácie výhernej hry uložila príslušné údaje po dobu trvania výhernej hry a aj nad rámec nej. Účastníci ďalej súhlasia s tým, že v prípade výhry budú ich kompletné mená zverejnené na zúčastnených internetových stránkach. Nárok na zverejnenie neexistuje. Okrem toho budú údaje získané pri výhernej hre skupinou TRUMPF využívané výlučne v zákonom povolenom rozsahu na reklamu výrobkov. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Otázky zaslané prostredníctvom kontaktných formulárov

Na rôznych miestach našich internetových stránok ponúkame návštevníkom v časti „Kontakt“ možnosť zaslať nám otázky týkajúce sa našich výrobkov. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a využívaním Vašich údajov. Ak je to bez súhlasu povolené, údaje budú pri vybavovaní Vašej otázky a pri otázkach z obchodného prostredia (B2B) spracované, uložené a použité pre reklamné účely, pokiaľ to je prípustné bez Vášho súhlasu. Takéto používanie môžete kedykoľvek zamietnuť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Po spracovaní Vašej otázky budú údaje o spotrebiteľoch vymazané.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.