You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Údaje obchodného roka 2019/20 | TRUMPF

Obchodný rok 2019/20 firmy TRUMPF

Noví konkurenti, meniace sa obchodné modely, viac digitalizácie, väčšia trvácnosť: Až do začiatku aktuálneho kalendárneho roka to boli dominujúce parametre zmeny. No potom prišiel koronavírus a zmenil všetko. „Meniaci sa svet“ – motto našej tohtoročnej Správy o hospodárení – náhle získalo úplne nový rozmer. Napriek tomu firma TRUMPF aj počas „krízy v kríze“ udržala veľkú časť výroby a služieb. Pri pohľade späť to bol správny krok. Pretože to nám umožnilo dosiahnuť pozitívny výsledok hospodárenia v obchodnom roku 2019/20.

Obrat
(mil. €)
Súhrn došlých objednávok
(mil. €)
Podiel výskumu a vývoja
(V percentách)

Výsledok pred zdanením
(mil. €)
Zamestnanci k 30. júnu 2020
(počet)

"Napriek všetkým výzvam hľadíme do budúcnosti s dôverou. Máme na to dobré dôvody: Na prvom mieste sú to naši zamestnanci, no spomenúť je potrebné aj našich verných zákazníkov a obchodných partnerov. Chcem sa im osobitne poďakovať za ich nasadenie a ich lojalitu!"

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
CEO skupiny TRUMPF

Vaša kontaktná osoba pre médiá

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Vedúci podnikovej komunikácie, politiky a značky
Marleen Kledig
Asistentka podnikovej komunikácie, politiky a značky
Fax +49 7156 303930408