Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Obchodný rok 2020/21 firmy TRUMPF

Zamestnanci odbytu a servisu žijú svoj život aj vonku. Kilometre, ktoré najazdia, by ich mohli každý rok previesť niekoľkokrát okolo Zeme. Sú tvárou firmy TRUMPF, tam "vonku". To je aj titulok našej tohtoročnej Správy o hospodárení, ktorá sa zameriava na ľudí vo firme TRUMPF, ktorí počas pandémie korony zvládli veľmi špeciálne výzvy a ktorí majú vďaka svojmu neúnavnému nasadeniu u zákazníkov výrazný podiel na našom pozitívnom výsledku hospodárenia za rok 2020/21.

Predstavujeme: Naši hrdinovia tam vonku

Venujú sa poradenstvu a predaju, inštalujú a uvádzajú do prevádzky, opravujú a vykonávajú údržby – niekedy aj v odľahlých kútoch našej Zeme. Nastal čas vyniesť z tieňa mnohých zamestnancov z oddelení odbytu a servisu. Stretnite sa tu so 14 ľuďmi, ktorí sú každý deň tam vonku. Pre TRUMPF; pre našich zákazníkov.

Táto Správa o hospodárení je venovaná tým zamestnankyniam a zamestnancom, ktorých bolo počas pandémie vidno v médiách len zriedkavo. A ktorí nám napriek sťaženým podmienkam dosiahli vynikajúci obchodný rok s rekordným počtom prijatých objednávok.

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
CEO skupiny TRUMPF

Obchodné výsledky

Obrat
(mil. €)
Súhrn došlých objednávok
(mil. €)
Podiel výskumu a vývoja
(V percentách)

Výsledok pred zdanením
(mil. €)
Zamestnanci k 30. júnu 2021
(počet)

Na stiahnutie

Vaša kontaktná osoba pre médiá

Dr. Andreas Möller, Leiter Unternehmenskommunikation und Politik, TRUMPF
Dr. Andreas Möller
Vedúci podnikovej komunikácie, politiky a značky
Marleen Kledig
Asistentka podnikovej komunikácie, politiky a značky
Fax +49 7156 303930408