You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Fotovoltaika | TRUMPF
Photovoltaic

Fotovoltaika

Efektívne riešenia firmy TRUMPF pre stabilné vytváranie energie budúcnosti.

 

Na ceste k trvalému energetickému hospodárstvu nadobúda solárna energia mimoriadny význam. V predchádzajúcich rokoch zaznamenala najväčšiu mieru rastu medzi obnoviteľnými zdrojom energie a ešte zďaleka nevyčerpala svoj potenciál. TRUMPF ponúka pre toto odvetvie budúcnosti riešenia ušité na mieru a otvára nové možnosti výrobcom solárnych článkov a solárnych zariadení: Lasery TRUMPF vytvárajú štruktúry a rozmiestňujú články na solárnom module a cieleným úberom vrstvy prispievajú k tomu, aby mali moduly potrebnú izolačnú pevnosť. TRUMPF Hüttinger sa z vedúcej pozície v odvetví dodáva stabilné a presné zdroje procesného prúdu pre povlakovanie solárnych článkov.

Premena energie

Randentschichten und Kantenisolation von Dünnschichtsolarmodulen

Aby bolo možné chrániť solárne moduly s tenkými vrstvami pred vonkajšími vplyvmi, odstraňujú lasery s krátkymi a ultra krátkymi pulzmi systém vrstiev po okraji v šírke približne jedného centimetra, tak aby ich následne bolo možné prekryť laminovaním fólie. Aj pri selektívnom úbere pasivačných vrstiev kryštalických solárnych článkov a pri vytváraní presných otvorov sa osvedčil laser. Stará sa o vylepšenie efektivity transformácie a vysoký výkonový stupeň.

Akumulácia energie

Energiespeicherung in Batteriesysteme

Nestále vytváranie energie solárnymi zariadeniami si vyžaduje používanie systémom jej akumulácie. Pre napojenie akumulačných systémov na elektrickú sieť vyvíja a dodáva TRUMPF Hüttinger inovatívne obojsmerné meniče. Tieto efektívne nabíjajú a vybíjajú systém batérií. Vďaka modulárnemu systému je možné ich použiť v riešeniach akumulácie najrozličnejších výkonových tried – od kilowattov až po megawatty. Aj pri zváraní elektrických kontaktov sa používajú lasery TRUMPF. Lokálne ohraničený minimálny prívod tepla prispieva k vytváraniu švov bez deformácií.

Povrchová vrstva

Pri výrobe kremíkových doštičiek a tenkovrstvých solárnych článkov má mimoriadny význam kvalita nanášaných vrstiev: čím lepšia je nanesená vrstva, o to vyššia finálna účinnosť modulu. Špičkové generátory TRUMPF Hüttinger podstatne prispievajú ku kvalite vrstiev, pretože presne riadia prísun energie do procesov povlakovania v solárnom priemysle. Významní výrobcovia zariadení dôverujú presným a stabilným zdrojom procesného prúdu výrobcu generátorov pre oblasť solárnych aplikácií.

Kontakt
Servis & Kontakt