Photovoltaic

Fotovoltaika

Efektívne riešenia firmy TRUMPF pre stabilné vytváranie energie budúcnosti.

 

Na ceste k trvalému energetickému hospodárstvu nadobúda solárna energia mimoriadny význam. V predchádzajúcich rokoch zaznamenala najväčšiu mieru rastu medzi obnoviteľnými zdrojom energie a ešte zďaleka nevyčerpala svoj potenciál. TRUMPF ponúka pre toto odvetvie budúcnosti riešenia ušité na mieru a otvára nové možnosti výrobcom solárnych článkov a solárnych zariadení: Lasery TRUMPF vytvárajú štruktúry a rozmiestňujú články na solárnom module a cieleným úberom vrstvy prispievajú k tomu, aby mali moduly potrebnú izolačnú pevnosť. TRUMPF Hüttinger sa z vedúcej pozície v odvetví dodáva stabilné a presné zdroje procesného prúdu pre povlakovanie solárnych článkov.

Premena energie

Randentschichten und Kantenisolation von Dünnschichtsolarmodulen

Aby bolo možné chrániť solárne moduly s tenkými vrstvami pred vonkajšími vplyvmi, odstraňujú lasery s krátkymi a ultra krátkymi pulzmi systém vrstiev po okraji v šírke približne jedného centimetra, tak aby ich následne bolo možné prekryť laminovaním fólie. Aj pri selektívnom úbere pasivačných vrstiev kryštalických solárnych článkov a pri vytváraní presných otvorov sa osvedčil laser. Stará sa o vylepšenie efektivity transformácie a vysoký výkonový stupeň.

Akumulácia energie

Energiespeicherung in Batteriesysteme

Nestále vytváranie energie solárnymi zariadeniami si vyžaduje používanie systémom jej akumulácie. Pre napojenie akumulačných systémov na elektrickú sieť vyvíja a dodáva TRUMPF Hüttinger inovatívne obojsmerné meniče. Tieto efektívne nabíjajú a vybíjajú systém batérií. Vďaka modulárnemu systému je možné ich použiť v riešeniach akumulácie najrozličnejších výkonových tried – od kilowattov až po megawatty. Aj pri zváraní elektrických kontaktov sa používajú lasery TRUMPF. Lokálne ohraničený minimálny prívod tepla prispieva k vytváraniu švov bez deformácií.

Povrchová vrstva

Pri výrobe kremíkových doštičiek a tenkovrstvých solárnych článkov má mimoriadny význam kvalita nanášaných vrstiev: čím lepšia je nanesená vrstva, o to vyššia finálna účinnosť modulu. Špičkové generátory TRUMPF Hüttinger podstatne prispievajú ku kvalite vrstiev, pretože presne riadia prísun energie do procesov povlakovania v solárnom priemysle. Významní výrobcovia zariadení dôverujú presným a stabilným zdrojom procesného prúdu výrobcu generátorov pre oblasť solárnych aplikácií.

Kontakt
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.