You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Medicínska technika | TRUMPF
Medicínska technika

Medicínska technika

Vysoko presné s možnosťou individualizácie: TRUMPF umožňuje výrobu moderných medicínskych produktov.

Vďaka rôznorodosti použitia a jeho mimoriadnym vlastnostiam je laser ideálnym nástrojom pri rezaní, zváraní a popisovaní medicínsko-technických produktov, ktorý spĺňa aj prísne požiadavky odvetvia. Zložité geometrie dielcov ako napríklad implantáty, injekčné ihly alebo medicínske inštrumenty sú všetky závislé od presného obrábania laserom ako aj od povrchových úprav vytvrdzujúcich povrch.

Medicínske prístroje a inštrumenty

Lasery obrábajú medicínske prístroje a inštrumenty doslova chirurgickou presnosťou a úplne bezdotykovo. Preto je tento nástroj predurčený napríklad na sterilnú, rýchlu výrobu rúrok a injekčných ihiel. Laserom opracované povrchy materiálov nevykazujú žiadne ryhy, otrepy alebo nerovnosti, ktoré by mohli ohroziť hygienu. Laserom zvárané švy, napríklad na endoskopoch majú hladký povrch bez pórov a rovnakú biokompatibilitu ako základný materiál. Aj tradičné procesy ako induktívne spájkovanie, kovanie a ohrev, ktoré umožňuje výkonová elektronika firmy TRUMPF Hüttinger, sú rozšírené v medicínskom odvetví.

Implantáty

Aditívnym spôsobom vyrobené individuálne lebečné implantáty z titánu

Pomocou laserov TRUMPF je možné flexibilne vyrobiť protézy alebo implantáty, ktoré je nutné prispôsobiť individuálne podľa pacientov. Vďaka 3D tlači vzniká napríklad zubný implantát postupným natavovaním vrstiev kovového prášku. Aby bol povrch implantátov aj pevný a zaťažiteľný, spolieha sa toto odvetvie na stabilné procesy jednosmerných generátorov TRUMPF Hüttinger. Okrem toho je možné bezpečne uzatvárať laserovým zváraním implantáty citlivé na teplo, ako napríklad elektronické kardiostimulátory. Dodanú energiu je pritom možné tak presne riadiť pomocou pulzných laserov, aby sa vytváral tesný zvarový spoj bez nadmerného ohrievania kardiostimulátora.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Servis & Kontakt