Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
Lasermarkierter UDI Code auf medizinischem Hammer, TRUMPF Blackmarking mit TruMark Beschriftungslaser

Veľmi jednoduché UDI (Unique Device Identification) – Pomocou kompletného balíka od firmy TRUMPF, zostaveného na kľúč

Trvácne a bezpečné popisovanie medicínskych produktov – vďaka laseru a softvéru od toho istého výrobcu

Stále viac produktov v medicínskej technike je dnes povinné popísať jednoznačným UDI kódom (UDI = Unique Device Identification), pomocou ktorého je možné spätne odsledovať celú reťaz dodávky dielca. Najdôležitejší predpoklad: popis musí byť trvalo čitateľný - vlastnosť, ktorú je často možné dosiahnuť jedine pomocou popisovania laserom. TRUMPF ponúka popri širokom portfóliu popisovacích laserov aj softvérové riešenia s možnosťou individualizácie, pomocou ktorých môžu zákazníci vytvoriť z obsahu svojich databázových systémov správny popis podľa UDI a popísať ho na medicínsky produkt - na želanie s následnou výstupnou kontrolou kvality a dokumentáciou. Pomocou tohto kompletného balíka získajú zákazníci TRUMPF teda nie len spoľahlivo vysokú kvalitu popisu, ale profitujú aj z riešení TRUMPF vytvorených pre popisy podľa UDI, bezpečnosť procesu ako aj podporu pri kvalfikovaní zariadenia (EQ: Equipment Qualification) v rámci kvalfikovaní inštalácie (IQ) a kvalfikovaní operácií (OQ).

Čo je UDI (Unique Device Identification)?

Označenie podľa UDI sa skladá z dvoch častí - zo strojom čitateľného kódu a z kódu čitateľného človekom. Strojom čitateľná časť je zobrazená buď ako čiarový kód alebo ako dvojrozmerný (QR) kód. Časť čitateľná pre človeka môže byť vo forme číslic a písmen. UDI kód sa okrem toho skladá zo statickej ako aj z dynamickej časti: Statická časť je jedinečný, špecifický kód pre konkrétny produkt, dynamická časť sa mení s premennými informáciami - napr. sériové čísla, šarže produktov alebo dátum spotreby. Aby bolo možné garantovať spätné odsledovanie medicínskych produktov, používajú sa akreditované normy, najčastejšie: GS1, HIBC a ISBT 128.

Čo ponúka TRUMPF pre UDI?

TRUMPF ponúka pre popisovanie medicínskych produktov laserom podľa UDI kompletný balík zostavený na kľúč, pomocou ktorého môžu zákazníci bez problémov integrovať popisovací laser do procesu UDI. Popri laseri vzniká riešenie vďaka softvérovému modulu UDI - obidva komponenty pochádzajú z dielne TRUMPF a preto sú vzájomne optimálne zladené.

UDI-Prozess

Krok 1: Vychádzajúc z konkrétnych požiadaviek a jestvujúcich databázových systémov zákazníka ponúka TRUMPF štandardné pripojenia databáz ako aj individuálne rozhrania naprogramované expertmi TRUMPF na realizáciu celkového softvérového riešenia UDI. Popri vstupe z databáz jestvuje aj možnosť načítavať informácie do systému externými ručnými skenermi.

Krok 2: TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) prepája zákazníkove špecifické databázy alebo riadiace systémy s popisovacím laserom.

Krok 3: Modul UDI vytvára kód z údajov vhodných pre UDI ako aj individuálnych rozšírení zákazníka.

Krok 4: Spracovanie obrazu VisionLine automaticky rozpozná obrobok ako aj ich presnú polohu a pozíciu. Predchádza sa výrobe chybných dielcov, pretože softvér odovzdáva informáciu ďalej do riadenia a stará sa o to, aby sa popis vytváral stále na tom správnom mieste. 

Krok 5: Laser TRUMPF popisuje obrobok trvácnymi popismi s bohatým kontrastom, ktoré sú čitateľné strojom aj po mnohých cykloch čistenia a je možné ich rozpoznať ľudským okom.

Krok 6: Aj nasledujúca kontrola kvality je za pomoci senzorov procesu TRUMPF veľmi jednoduchá. Takto je možné pri rôznom rozlíšení kamery (on-axis / off-axis) rozpoznať, prečítať ako aj posúdiť kvalitu kódov vytvorených podľa UDI.

Krok 7: Údaje popísané na obrobku sú teraz porovnávané s databázou, čím sa vykonáva kontrola správnosti. Nakoniec je možné ak je požadované uložiť do databázy fotografiu popisu spolu s individuálnou správou s informáciami (napr. obsah UDI kódu, posúdenie kvality UDI kódu) a strojmi (napr. operátor, čas, laser, parametre) podstatnými pre UDI, na účely dokumentácie. Vďaka tomu je aj po viacerých rokoch zabezpečená dokumentácia obrobkov a ich popisov.

Viac informácií nájdete tu

Výhody kompletného riešenia TRUMPF pre popisovanie, vhodné pre UDI

Spätné odsledovanie

Aby bolo možné zaručiť zákonom vyžadované spätné odsledovanie výroby a dodávky medicínskych produktov, musia byť popisy trvácne a čitateľné. TRUMPF ponúka široký výber popisovacích laserov, ktoré na tento účel vytvárajú potrebnú kvalitu popisu na každom materiáli.

Bezpečnosť procesu

Popisovací softvér pripravuje obsah popisu zodpovedajúc úradným normatívom a smerniciam, čím odpadá riziko vzniku chyby možné pri ručnom zadávaní. Okrem toho spracovanie obrazu automaticky nájde polohu a pozíciu obsahu popisu na správnom obrobku a kontroluje obsah popisu.

Spracovanie údajov

Nie je podstatné odkiaľ pochádzajú údaje pre obrábanie alebo či sú na záver uložené k dokumentácii - riešenie TRUMPF integruje interné a externé procesy spracovania údajov buď pomocou štandardných modulov alebo sú ušité pre zákazníkov na mieru.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.