Produkty TRUMPF vo výrobe strojov a zariadení

Výroba strojov a zariadení

Či už pre plechové konštrukcie, opravy alebo demontáže: Náradie TRUMPF slúžia počas celého životného cyklu strojov a zariadení.

Ako výrobca strojov od roku 1923 sa vyznáme v odvetví: Stroje TRUMPF obrábajú početné dielce a rúry z hrubého plechu v konštrukciách, ktoré sa používajú pri výrobe strojov a zariadení. Naše elektrické ručné náradie vyuťívajú zákazníci často pri demontážach, údržbách a opravárenských prácach.

Výroba špeciálnych strojov

Klemmenkasten

Pri výrobe strojov sa nachádza množstvo plechových krytov, ktoré sú vysoko produktívne vyrezávané a časovo úsporne rezané lasermi TRUMPF. Dielce z hrubých plechov pre nosné elementy konštrukcií sú ohýbané pomocou strojov TRUMPF. Vyžadovaná je najvyššia presnosť uhlov a dĺžok ohýbaných ramien, konštrukčné časti sa totiž často ďalej montujú do celkov. Rezanie rúr laserom umožňuje inteligentne kombinované konštrukcie vytvorené z rúr a plechu, ktoré nahrádzajú mnohé klasické konštrukcie plechu. Generátory TRUMPF Hüttinger obsluhujú aj pri výrobe strojov procesy akými sú indukčné kalenie alebo zváranie obalov a dajú sa jednoducho integrovať do jestvujúcich výrobných liniek.

Výroba nádob a nádrží

Technologiebild TRUMPF Nibbler

Pri výrobe nádrží alebo nádob je základným predpokladom ich tesnosť. Pri zvarových spojoch vytvorených laserom môžu zákazníci ušetriť mnoho času, pretože výsledkom sú vysoko kvalitné švy, ktoré si nevyžadujú žiadne alebo takmer žiadne dodatočné úpravy. Podmienky okolitého prostredia pri prácach na jestvujúcich nádržiach sú väčšinou veľmi drsné, preto musí byť náradie spoľahlivé a robustné: TRUMPF vyvinul svoje elektrické ručné náradie špeciálne na nepretržitú prevádzku pri rozoberaní a demontážnych prácach. V tejto oblasti sa používajú predovšetkým veľké prestrihovače TRUMPF: Prestrihnú sa bezpečne cez plechy hrúbok až do 10 mm – bez emisií a odlietavania iskier. Prejavuje sa to pozitívne na Vašom zdraví a bezpečnosti.

Kovové a oceľové konštrukcie

Technologický obrázok TRUMPF fréza na úkosovanie hrán

Frézy na úkosovanie hrán a ukosovačky hrán TRUMPF vytvárajú na obrobkoch pri výrobe kovových a oceľových konštrukcií úkosy s čistou viditeľnou hranou, odstraňujú otrepy alebo pripravujú hrany pred zváraním. V oblasti montáže a úprav rozvodných skríň je možné časovo úsporne a aj v obmedzenom pracovnom priestore pracovať s malými prestrihovačmi, pretože stroj je možné pri práci otočiť na mieste.

Kontakt
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.