Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TRUMPF employees talking about a sample part

Praktici

Ceníme si osobnosti, ktoré chcú niečím pohnúť chcú s nami natrvalo a vylepšiť svet obrábacích strojov a laserovej techniky. Ponúkame Vám pritom zaujímavé možnosti uplatnenia vo všetkých oblastiach, mnoho vlastnej zodpovednosti, široké polia pôsobnosti v každom stupni kariéry doma aj v zahraničí a spoločnosť, ktorá je ovplyvnená oceňovaním hodnôt, priateľskosťou a dôverou.

Staňte sa súčasťou nášho tímu

Hľadanie miesta

Entwicklungsingenieur Werkzeugmaschinen

Andreas Bunz arbeitet als Entwicklungsingenieur bei TRUMPF. Hier kann er seine Erfindermentalität ausleben und profitiert von vielen Freiräumen bei der Entwicklung neuer Maschinen. Eine Station auf seinem Weg bei uns waren auch die USA, wo er seinen persönlichen und beruflichen Horizont erweiterten konnte.

Controllerin in der Lasertechnik

Katharina Knehr ist Controllerin aus Leidenschaft: Bei TRUMPF begegnet sie in dieser Funktion immer neuen, spannenden Aufgaben und ist viel im Unternehmen unterwegs. Dabei genießt sie das Vertrauen in die Mitarbeiter bei der Nutzung flexibler Arbeitszeitmodelle wie z.B. das mobile Arbeiten.

Product Owner in der Softwareentwicklung

Wolfgang Liertz ist Product Owner in der Softwareentwicklung bei TRUMPF. Seinen Weg in das Unternehmen ebnete der Maschinenbauer bereits durch eine Diplomarbeit in der Softwareentwicklung. Heute gestaltet er dort mit agilen Methoden Zukunftsthemen wie die digitale Transformation der Fertigungsindustrie und Industrie 4.0 mit.

Oblasti použitia

Výskum a vývoj

Vývoj základov
Od teórie cez experiment až po vývoj modulov stroja – vo vývoji základov firmy TRUMPF pracujete na vývoji v oblastiach rezania laserom, dynamiky strojov, riadenia, senzoriky alebo aktoriky.

Vývoj riadenia
Vývoj riadenia koncipuje a vyvíja softvérové riešenia riadenia a automatizácie našich strojov. Zaostrujeme pritom na vývoj v blízkosti stroja.

Testy a simulácia
V oblasti testov a simulácie vytvárate testovacie plány, vykonávate experimenty na prototypoch a systematicky zisťujete údaje o procesoch a priebehoch procesov.

Aplikácia
V našom laserovom aplikačnom centre ste impulzom pre nové, výrobné postupy založené na laseri a vyvíjate aplikácie pre našich zákazníkov.

Zákaznícke projekty
Výmena je pri našich zákazníckych projektoch garantovaná: Medzinárodní zákazníci z mnohých odvetví a široké spektrum technológií TRUMPF nedá žiadnu šancu nudným chvíľam.

Konštrukcia
Na základe simulácií a prepočtov MKP budete navrhovať a konštruovať naše stroje v rámci medzinárodne nasmerovanej stratégii platformy pre každú technológiu.

 

Vývoj softvéru a informačné technológie

Vývoj softvéru

Vo firme TRUMPF budete v agilných tímoch spolupracovať so stovkami vývojárov softvéru: Od Human Machine Interface cez CAD/CAM programovacie systémy až po riadenie výrobných zariadení a celých fabrík.

Informačné technológie
V oddelení Business Information Services poháňate dopredu digitalizáciu reťazcov tvorby hodnôt TRUMPF – horizontálne k zákazníkom a vertikálne od ERP až po automatizáciu a zosieťovanie výroby ako súčasť naše iniciatívy Industrie 4.0.

Additive Manufacturing

Napomáhate pri tvorbe budúcnosti výrobnej techniky, vývojom aditívneho spôsobu výroby. Ako súčasť mladého a rastúceho tímu sledujeme cieľ zaviesť 3D tlač kovových obrobkov od odvetvia medicínskej a dentálnej techniky cez letectvo a kozmonautiku až po automobilový priemysel.

Financie

Kontroling
V kontrolingu zabezpečujete, aby sa vo firme TRUMPF dodržiavali v celej skupine jednotné, prevádzkovo hospodárske štandardy. V kontrolingu znázorňujeme aj funkčné hľadisko, napríklad v riadení odbytu, vývoja, výroby alebo informačných technológií.

Účtovníctvo
V účtovníctve vytvárame koncernovú uzávierku a ako funkciu Shared Service jednotlivé uzávierky početných dcérskych spoločností.

Taxes und Customs & External Trade
Ako člen nášho tímu sledujete všetky daňové, zahranično hospodárske a colno právne nariadenia. Natrvalo tak zabezpečujete našu konkurencieschopnosť.

Pokladňa
V oddelení pokladne zabezpečujeme platobnú schopnosť firmy TRUMPF. Poisťujeme daňové a menové riziká a radíme našim medzinárodným dcérskym spoločnostiam v otázkach financií.

Interný audit
Interný audit je súčasťou rizikového manažmentu vo firme TRUMPF. Pritom sa nechápeme len ako kontrolná inštancia, ale podporujeme pri implementovaní obchodných procesov.

Banking
TRUMPF Financial Services je spoločnosť na financovanie odbytu a banka skupiny TRUMPF. Ponúkame našim zákazníkom na celom svete riešenia financovania komplet okolo našich strojov.

Marketing a predaj

Centrálne oddelenia predaja vyvíjajú a presadzujú stratégie predaja pre naše obidve obchodné oblasti - laserovú techniku a obrábacie stroje. TRUMPF zlúčil do centrálneho oddelenia predaja marketing, komunikáciu a výskum trhu ako aj manažment krajín, odvetví, produktov a starostlivosť o významných zákazníkov. Popri obchodných činnostiach sa oddelenie predaja zaoberá aj technickými úlohami v rámci veľkých alebo špeciálnych projektov, pre ktoré je potrebné technické chápanie.

Vývoj podniku a vnútropodnikové konzultácie

Vývoj podniku a stratégie
Ako centrálna oblasť je vývoj podniku pravou rukou vedenia podniku a podporuje ho vo vývoji stratégií v rámci celej skupiny a špecificky podľa odvetví.

Vnútropodnikové konzultácie
S cieľom ďalšieho vývoja organizácie a procesov vo firme TRUMPF je požadované vnútropodnikové konzultovanie odbornými a centrálnymi oddeleniami ako poradcu alebo vedúceho projektu.

Výroba, materiálové hospodárstvo a manažment kvality

Výroba
V centrálnom oddelení výroby máte zodpovednosť za strategické smerovanie nášho výrobného združenia a ďalej vyvíjate spoločne s vedením skupiny náš výrobný systém SYNCHRO ako aj globálny zásobovací reťazec.

Nákup
Nákup vo firme TRUMPF charakterizuje tesné spojenie našich produktov a služieb. Ako súčasť tímu pracujete medzinárodne na vývojových projektoch a realizujete medzi závodmi stratégie využívania zdrojov.

Logistika náhradných dielov
Rýchla dodávka originálnych dielov TRUMPF je súčasťou nášho prísľubu zákazníkom. Permanentne pritom vylepšujete našu sieť zásobovania globálnych trhov náhradnými dielmi.

Manažment kvality
V tejto centrálnej oblasti vytvárate prehľad o aktuálnom stave kvality a ste partnermi našich obchodných oddelení a dcérskych spoločností pri otázkach kvality a procesov.

Technický zákaznícky servis

Ako servisný technik inštalujete nové stroje a zariadenia, odstraňujete technické poruchy a vykonávate údržby, opravy a montujete dovybavenia stroja.

Personál

V personálnej oblasti hľadáme zamestnancov, ktorí sú vhodní pre náš rodinný podnik orientovaný na tvorbu hodnôt, kvalifikujú sa a vytvoria dlhodobý vzťah, z ktorého profitujú obe strany.

Spoznajte nás

TRUMPF trade show
Podujatia a termíny

Nadviažte kontakty s našim osobným referentom a s kontaktnými osobami z rozdielnych oblastí podnikania.

5 dobrých dôvodov pre TRUMPF

Ako rodinný podnik pôsobiaci na celom svete ponúkame stabilné pracovné miesta s individuálnymi možnosťami rozvoja vo vynikajúcej firemnej kultúre.

TRUMPF employees talking to each other
Sprevádzame Vás od začiatku

Či už začiatočníci, skúsení zamestnanci alebo vedúce sily: Budeme Vás od začiatku sprevádzať v raste Vašej kariéry vo firme TRUMPF, pri štruktúrovaných, individuálnych procesoch zaúčania sa. Ponúkame odborné, mimo odboru a osobné opatrenia kvalifikácie v okolí, ktoré si vyžaduje a podporuje ďalší vývin.

TRUMPF employees talking about a machine
Trvalo vás vyvíjame

Naše presvedčenie je: V zmene sú predovšetkým šance. abu ste mohli dosiahnuť Vaše ciele a ďalej vyvíjať Vaše silné stránky, ponúkame Vám rozsiahly program vzdelávania. Aby ste mohli docieliť to najlepšie: Pre seba a pre TRUMPF.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt