Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
A group of TRUMPF employees are having a meeting

Svet je náš trh

TRUMPF je vďaka viac ako 70 dcérskym spoločnostiam v cca. 30 krajinách celosvetovo pôsobiaci podnik. Rôzne miesta pobočiek a rôzne kultúry prispievajú vďaka medzinárodnej spolupráci k dôležitému faktoru úspechu.

Medzinárodná spolupráca

Spolupráca presahujúca výrobné závody je u nás živá realita. Spoločnosti spolupracujú vzájomne aj cez hranice krajín pri najrozličnejších témach a tak vplývajú na globálnu stratégiu podniku TRUMPF. Tímy vývojárov pracujú na jednom produkte, rozmiestnení po celom svete. Projektové skupiny a funkčné oblasti zdolávajú hranice závodov. Naše stroje sú vyrábané a montované v celosvetovom výrobnom združení. Jedným slovom: Podporujeme internú globalizáciu a žijeme ňou.

A TRUMPF employee is leaving a building

Na to aby sa podarila spolupráca cez hranice krajín, je rozhodujúce medzinárodné prepojenie našich zamestnancov a vedúcich pracovníkov. Na túto výmenu ponúkame rôzne možnosti:

  • Začína to pri našich budúcich talentoch v rámci programu začiatočníkov alebo praktikantov.
  • Viacročné vyslanie našich zamestnancov alebo ich medzinárodné časovo obmedzené nasadenie v projekte považujeme za šancu na zmenu.
  • Okrem toho podporujeme medzinárodné obsadenie miest presahujúce krajinu.
Zahraničné praktiká

Už počas štúdia je veľmi dôležitý zber medzinárodných skúseností. Ponúkame študentom možnosť uchádzať sa o pobyt na rôznych miestach v rámci zahraničnej praxe a tak sa včas pripraviť na medzinárodné pracovné prostredie.

Programy pre začiatočníkov

Naše úvodné programy pre absolventov ponúkajú veľa možností na spoznanie podniku. Pomocou rôznych ťažiskoých tém. V rôznych výrobných závodoch.

Vyslanie

Vyslania sú dôležitým základom kariérneho vývoja. Naši zamestnanci a zamestnankyne sa pritom menia na časové obdobie troch až piatich rokov na jednom mieste v zahraničí. Špeciálny tím podporuje našich zamestnancov, sprevádzajúcich partnerov a rodiny v celom procese od prvého informačného rozhovoru až po návrat po vyslaní špecializovaným tímom. Celá rodina si môže pri poznávacej o krajine a lokálnych podmienkach vopred vytvoriť presný obraz. Náš duálny kariérny program okrem toho podporuje odbornú a sociálnu integráciu partnerov v krajine pôsobenia.

Medzinárodné nasadenie v projektoch

V rámci projektov vývoja máme neustálu potrebu presunu know-how a podpory v rámci krátkodobej medzinárodnej výmeny. Takéto projekty vypisujeme medzinárodne a vítame pohyb našich zamestnancov. Transparentne a trvácne to podporuje výmený proces.

Pozrite si viac

TRUMPF employees walking up-stairs
Možnosti vývoja

Inovatívny podnik žije z odvážnych nápadov. Preto cielene podporujeme našich zamestnancov, ich zmysel pre vlastnú iniciatívu, ich silné stránky a vedomosti.

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Rôznorodosť

Interkulturalita, inklúzia, rovnaké šance: Sme presvedčení o tom, že náš podnik bude lepší, keď sa na jeho chode budú sebavedomo podieľať rôzni ľudia.

5 dobrých dôvodov pre TRUMPF

Ako rodinný podnik pôsobiaci na celom svete ponúkame stabilné pracovné miesta s individuálnymi možnosťami rozvoja vo vynikajúcej firemnej kultúre.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt