Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TRUMPF employees walking up-stairs

Kvalifikácia vo firme TRUMPF

TRUMPF – garant inovácií. To je náš centrálny sľub našim zákazníkom. Vieme ho dodržiavať len vďaka plynulému a trvalému zvyšovaniu kvalifikácie všetkých našich zamestnancov.

Ďalší osobný rozvoj

Osobný rozvoj našich zamestnancov je pre nás dôležitý. Vytvárame preň vo firme TRUMPF pevné základy. V štandardnom kvalifikačnom rozhovore si vedúce sily a zamestnanci individuálne a pravidelne vymieňajú názory na ciele vývoja. Zaostrené je tu na návrhy a nápady našich zamestnancov. Vďaka tomu môže zamestnanec spolutvoriť a hnať dopredu zodpovedne sám za seba svoj osobný vývin. Podporujeme našich zamestnancov a ich silné stránky.

Odborná kvalifikácia

TRUMPF ako spoločnosť zameraná na špičkové technológie zvláda nové výzvy vďaka odborne optimálne kvalifikovaným zamestnancom. Či už prostredníctvom technických seminárov, ďalšiemu vzdelávaniu v IT, manažmentu kvality, jazykom alebo pri témach a produktoch špecifických pre podnik – TRUMPF cielene a s orientovaním sa na ich potreby podporuje svojich zamestnancov pomocou inovatívnych učebných programov a ich rozsiahlej ponuke.

Vedomosti mimo odboru

Odborné vedomosti sú dopĺňané vedomosťami mimo odboru. TRUMPF má v oblasti mimo odboru rozsiahlu ponuku kvalifikácie špecifickými metódami. Sú to napríklad témy okolo komunikácie, budovania medzikulturálnych kompetencií alebo vedomostí o otázkach týkajúcich sa zdravia.

Vývoj špecifický pre cieľovú skupinu

Podporujeme a rozvíjame našich zamestnancov. Orientujeme sa pritom na rôzne potreby rôznych cieľových skupín a ponúkame pre nich vývojové a kvalifikačné programy ušité na mieru.

TRUMPF employees talking about a machine
Podpora talentov

Cielene podporujeme manažérsky dorast z našich vlastných radov. V rámci našich procesov analýzy potenciálov identifikujeme talenty a spoločne s našimi zamestnancami budujeme cesty kariéry. Ponúkame cielené podporné programy, moduly o téme „vedenie“ ušité na mieru a výmenu s našimi najvyššími úrovniami vedenia.

Vývoj skúsených vedúcich síl

Vo firme TRUMPF sa môžu neustále a podľa individuálnych potrieb ďalej rozvíjať aj skúsení vedúci pracovníci. Naša ponuka rozvoja v tejto oblasti zahŕňa témy a oblasti ekonómie, stratégie a manažmentu. Spolupracujeme na tom s renomovanými národnými a medzinárodnými obchodnými školami. Ďalšie ponuky napríklad školiace programy, individuálne tréningy ako aj cielené preberanie zodpovednosti za projekty alebo rotácia kádrov v iných odvetviach, v iných pobočkách alebo v zahraničí uzatvárajú ponuku tohoto rozvoja.

Vývin expertov, vedúcich projektov a programov

Popri klasických vedúcich kariérnych postupoch ponúka TRUMPF aj alternatívne kariérne postupy. Ako spoločnosť zameraná na špičkové technológie majú experti, vedúci projektov a programov veľký význam pri ďalšom vývoji našich produktov a zameraní sa na budúcnosť. Základné kamene vývoja a kvalifikácie strihané na mieru vyhovujú špecifickým požiadavkám.

Programy špecifické podľa funkcií

Spoločne s našimi odbornými odvetviami cielene analyzujeme špecifické potreby pri zohľadnení aktuálnych trendov. Na základe toho vyvíjame programy kvalifikácie špecifické podľa funkcií.

Medzinárodné programy

Podporujeme výmenu medzi závodmi a ponúkame rôzne možnosti na zber medzinárodných skúsenosti. Naši zamestnanci majú možnosť prostredníctvom vyslania alebo medzinárodného nasadenia v projektoch pracovať dlhšiu alebo kratšiu dobu v zahraničí, aby vybudovali medzikulturálne kompetencie a spojili sa celosvetovo. Zahraničné pobyty sú okrem toho pre nás dôležitým základom v rámci rozvoja vedúcich pracovníkov.

Pozrite si viac

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Rôznorodosť

Interkulturalita, inklúzia, rovnaké šance: Hlboko veríme v to, že náš podnik bude lepší, keď sa na jeho chode budú podieľať rôzni ľudia.

5 dobrých dôvodov pre TRUMPF

Ako rodinný podnik pôsobiaci na celom svete ponúkame stabilné pracovné miesta s individuálnymi možnosťami rozvoja vo vynikajúcej firemnej kultúre.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Medzinárodná práca

Odporúčame pobyty v našich zajraničných pobočkách. Podporuje to vzájomné porozumenie a medzinárodnú spoluprácu. Zahraničné pobyty sú u nás okrem toho dôležitým základom kariérneho vývoja.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt