Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TRUMPF employees walking up-stairs

Kvalifikácia vo firme TRUMPF

TRUMPF – garant inovácií. Aby sme mohli dodržať tento centrálny prísľub našim zákazníkom, potrebujeme zamestnancov, ktorí majú odvážne nápady a tlačia ich vlastnou iniciatívou vpred. Úrodnou pôdou pre to vytvára plynulá a zodpovedná kvalifikácia a ďalší rozvoj.

Ďalší osobný rozvoj

Inovatívne nápady sa zakladajú na sebavedomom myslení a konaní. Preto cielene podporujeme našich zamestnancov, ich silné stránky a ich zmysel pre vlastnú iniciatívu. TRUMPF pre to vytvára pevné základy. V štandardnom kvalifikačnom rozhovore si vedúce sily a zamestnanci individuálne a pravidelne vymieňajú názory na ciele vývoja. Zaostrené je tu na návrhy a nápady našich zamestnancov. Vďaka tomu môže zamestnanec spolutvoriť a hnať dopredu zodpovedne sám za seba svoj osobný vývin. Podporujeme našich zamestnancov a ich silné stránky.

Odborná kvalifikácia

Odborné optimálne vzdelávanie je živnou pôdou pre odvážne a kreatívne nápady, ktoré riešia rozmanité výzvy podniku vyrábajúceho špičkové technológie. Či už prostredníctvom technických seminárov, ďalšiemu vzdelávaniu v IT, manažmentu kvality, jazykom alebo pri témach a produktoch špecifických pre podnik – TRUMPF cielene a s orientovaním sa na ich potreby podporuje svojich zamestnancov pomocou inovatívnych učebných programov a ich rozsiahlej ponuke.

Vedomosti mimo odboru

TRUMPF podporuje odvahu pri nekonvenčnom myslení, vôľu pozrieť cez odborné mantinely. Preto ponúkame kvalifikácie špecifickými metódami. Sú to napríklad témy okolo komunikácie, budovania medzikulturálnych kompetencií alebo vedomostí o otázkach týkajúcich sa zdravia.

Vývoj špecifický pre cieľovú skupinu

Podporujeme a rozvíjame našich zamestnancov. Orientujeme sa pritom na rôzne potreby rôznych cieľových skupín a ponúkame pre nich vývojové a kvalifikačné programy ušité na mieru.

TRUMPF employees talking about a machine
Podpora talentov

Cielene podporujeme manažérsky dorast z našich vlastných radov. V rámci našich procesov analýzy potenciálov identifikujeme talenty a spoločne s našimi zamestnancami budujeme cesty kariéry. Ponúkame cielené podporné programy, moduly o téme „vedenie“ ušité na mieru a výmenu s našimi najvyššími úrovniami vedenia.

Vývoj skúsených vedúcich síl

Vo firme TRUMPF sa môžu neustále a podľa individuálnych potrieb ďalej rozvíjať aj skúsení vedúci pracovníci. Naša ponuka rozvoja v tejto oblasti zahŕňa témy a oblasti ekonómie, stratégie a manažmentu. Spolupracujeme na tom s renomovanými národnými a medzinárodnými obchodnými školami. Ďalšie ponuky napríklad školiace programy, individuálne tréningy ako aj cielené preberanie zodpovednosti za projekty alebo rotácia kádrov v iných odvetviach, v iných pobočkách alebo v zahraničí uzatvárajú ponuku tohoto rozvoja.

Vývin expertov, vedúcich projektov a programov

Popri klasických vedúcich kariérnych postupoch ponúka TRUMPF aj alternatívne kariérne postupy. Ako spoločnosť zameraná na špičkové technológie majú experti, vedúci projektov a programov veľký význam pri ďalšom vývoji našich produktov a zameraní sa na budúcnosť. Základné kamene vývoja a kvalifikácie strihané na mieru vyhovujú špecifickým požiadavkám.

Programy špecifické podľa funkcií

Spoločne s našimi odbornými odvetviami cielene analyzujeme špecifické potreby pri zohľadnení aktuálnych trendov. Na základe toho vyvíjame programy kvalifikácie špecifické podľa funkcií.

Medzinárodné programy

Podporujeme výmenu medzi závodmi a ponúkame rôzne možnosti na zber medzinárodných skúsenosti. Naši zamestnanci majú možnosť prostredníctvom vyslania alebo medzinárodného nasadenia v projektoch pracovať dlhšiu alebo kratšiu dobu v zahraničí, aby vybudovali medzikulturálne kompetencie a spojili sa celosvetovo. Zahraničné pobyty sú okrem toho pre nás dôležitým základom v rámci rozvoja vedúcich pracovníkov.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Rôznorodosť

Interkulturalita, inklúzia, rovnaké šance: Sme presvedčení o tom, že náš podnik bude lepší, keď sa na jeho chode budú sebavedomo podieľať rôzni ľudia.

5 dobrých dôvodov pre TRUMPF

Ako rodinný podnik pôsobiaci na celom svete ponúkame stabilné pracovné miesta s individuálnymi možnosťami rozvoja vo vynikajúcej firemnej kultúre.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Medzinárodná práca

Podporujeme odvahu na medzinárodné pôsobenie. Podporuje to vzájomné porozumenie a medzinárodnú spoluprácu. Zahraničné pobyty sú u nás okrem toho dôležitým základom kariérneho vývoja.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt