Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TRUMPF employees sitting in a row and laughing

Rôznorodosť

Vždy nás obohacovali rôznorodé stretnutia. Preto veríme v to, že náš podnik bude lepší, keď sa na jeho chode budú sebavedomo spolupodieľať rôzni ľudia.

TRUMPF employees talking and working together with a laptop
Rôznosť pohlavia

Rovnosť šancí je pre nás samozrejmosťou. Vlastne aj naša šéfka je žena. Pritom je dôležité: Práve spolupráca medzi ženami a mužmi prináša najlepšie výsledky. Preto je Gender Diversity téma, ktorá sa týka všetkých. Pomocou rôznych a flexibilných modelov organizácie práce sa opkúšame, spĺňať potreby našich zamestnancov pri zlúčiteľnosti odborných požiadaviek a súkromných záujmov.

Two female employees at TRUMPF are talking
Generácie

Aktívne sa zaoberáme výzvami demografických zmien. Know-how našich skúsených zamestnancov je pre nás veľmi dôležité. Chceme im dať perspektívu a umožniť zamestnanie primerané veku. Ideme pritom aj novými cestami a podieľame sa napríklad na výskumnom projekte, ktorý skúma manažment kompetencií orientovaný na fázy života a organizáciu práce v priemyselných procesoch služieb.

a group of TRUMPF employees from different nations are talking
Medzikulturalita

TRUMPF je vďaka viac ako 70 dcérskym spoločnostiam v 30 krajinách celosvetovo pôsobiaci podnik. Rôzne miesta pobočiek a rôzne kultúry prispievajú vďaka medzinárodnej spolupráci k dôležitému faktoru úspechu. Podporujeme u našich zamestnancov výmenu medzi výrobnými závodmi a vývoj medzikulturálnych kompetencií.

TRUMPF employees talking. Amongst the group is a disabled employee
Ľudia s postihnutím

Inklúzia by mala byť vo firme TRUMPF samozrejmosťou. Znamená rôznorodosť personálu čo obohacuje všedný pracovný deň všetkých zamestnancov. Preto sme v roku 2015 spustili ofenzívu a ďalšie pracovné miesta pre ľudí s ťažkým postihnutím. Staráme sa o bezbariérové pracovné miesta a chceli by sme ľudí s postihnutím posmeliť v tom, aby sa o ne uchádzali. Okrem toho máme v mnohých závodoch vytvorené spolupráce s centrami pre hendikepovaných.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF employees walking up-stairs
Možnosti vývoja

Inovatívny podnik žije z odvážnych nápadov. Preto cielene podporujeme našich zamestnancov, ich zmysel pre vlastnú iniciatívu, ich silné stránky a vedomosti.

5 dobrých dôvodov pre TRUMPF

Ako rodinný podnik pôsobiaci na celom svete ponúkame stabilné pracovné miesta s individuálnymi možnosťami rozvoja vo vynikajúcej firemnej kultúre.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Medzinárodná práca

Podporujeme odvahu na medzinárodné pôsobenie. Podporuje to vzájomné porozumenie a medzinárodnú spoluprácu. Zahraničné pobyty sú u nás okrem toho dôležitým základom kariérneho vývoja.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt