Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov

Motivačné odmeňovanie a ďalšie benefity

Spoločnosť TRUMPF je ako technologická spoločnosť odkázaná na výkony svojich zamestnancov. Okrem zodpovedajúceho odmeňovania ponúka celý rad benefitov tak, aby bola práca po všetkých stránkach zaujímavá.

Kompletná ponuka

TRUMPF employees talking to each other

Spoločnosť TRUMPF je garantom inovácií, čo je pevne zakotvené v kódexe firemných hodnôt. Zákazníkom sú dodávané najmodernejšie technológie, odovzdávané dlhoročné vedomosti a skúsenosti, svojím pôsobením presviedča spoločnosť TRUMPF partnerov o svojej spoľahlivosti. Spoločne s nimi zdieľa aj náhľad na práva zamestnancov. Ako spoločnosť orientovaná na budúcnosť poskytuje pracovné prostredie, ktoré ponúka z kultúrneho, finančného aj komunikatívneho pohľadu vzájomnú zodpovednosť a rešpekt. Rôznorodosť možností nasadenia technológií spoločnosti TRUMPF je katalyzátorom pokroku.

Firemná kultúra

TRUMPF je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 65 krajinách sveta. Zamestnanci zažívajú globalizáciu v celom jej rozsahu. Aktívna medzinárodná spolupráca medzi jednotlivými sesterskými spoločnosťami patrí ku každodennej rutine. Účasť ne medzinárodných projektoch umožňuje osobný kontakt s kolegami z krajín s inou kultúrou a rozširuje tak ich horizonty.

Unternehmenskultur

Wertschätzung und ein respektvoller Umgang sind die wichtigsten Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur. Die Kollegialität und das gute Miteinander spiegeln sich auch in unserer offenen Informationspolitik wider: TRUMPF ermutigt Mitarbeiter jederzeit, neue Ideen und Verbesserung zu äußern – auch abseits der Norm. Bei TRUMPF können Sie etwas bewegen, verändern und an den Lösungen von morgen mitarbeiten. Wir leisten uns unabhängiges, langfristiges Denken und garantieren dank unserer finanziellen Unabhängigkeit sichere Arbeitsplätze.

Spoznajte nás

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.