Čo robí študentka magisterského stupňa vo firme TRUMPF?

So záverečnou prácou získajú študenti vo firme TRUMPF praktické skúsenosti a nadväzujú cenné , dlhodobé kontakty - vo všetkých našich oblastiach podnikania po celom svete. To isté urobila aj Sarah Haas, ktorá písala svoju diplomovú prácu  vo firme TRUMPF v IT centrále. Práve na to sme jej položili 5 otázok.

Čo bol Váš najodvážnejší moment?

Môj najodvážnejší moment doteraz bol ten, keď som mohla predstaviť výsledky nášho projektu pred partnerským podnikom v rámci vysokoškolského projektu v Paríži.

Aké sú Vaše pracovné činnosti?

Počas práce na ekonomickom oddelení som vypracovala diplomovú prácu na tému "Manažment zmeny v IT – Koncepcia procesov zmien agilných transformácií pre IT sektor firmy TRUMPF" Ekonomické oddelenie je centrálnym kontaktom pre IT požiadavky z odborných oblastí v rámci firmy TRUMPF.

Čo je také pútavé na Vašej práci? Čo Vás na tom baví?

Počas môjho magisterského štúdia vo firme TRUMPF som sa mohla okrem mojej práce zapojiť aj do tematických a rôznorodých projektov. Vďaka tomu bola moja práca obzvlášť zaujímavá, pretože to spôsobilo, že moja každodenná práca bola mimoriadne pestrá a vždy som mala v mojom tíme šancu prísť s novými nápadmi. Počas môjho pôsobenia vo firme TRUMPF som predovšetkým zistila, že „Thinking outside the box“ nie je len fráza, firma tým skutočne žije a získala som mnoho praxe a skúseností.

Vďaka čomu je práca vo firme TRUMPF jedinečná?

Zvláštnosťou na práci vo firme TRUMPF je otvorenosť kolegýň a kolegov voči novým témam ale aj voči novým zamestnancom a zamestnankyniam. Pri každej otázke môžem počítať s podporou mojich kolegýň a kolegov. Okrem toho sa rýchlo prenáša zodpovednosť na zamestnankyne a zamestnancov a môžu tak profitovať z početných možností vývoja.

Čo si musí človek podľa Vás so sebou priniesť?

Na to, aby človek zapadol do tímu ekonomického oddelenia, mal by mať zdravú dávku humoru, dobrú náladu a zároveň priniesť na pracovisko zábavu. K tomu patrí aj záujem o  nové témy a spôsob práce, motivácia a vlastná iniciatíva, ako aj kolegiálna spolupráca.

Spoznajte nás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.