Zamestnanec firmy TRUMPF pracuje v klubovni so svojim laptopom
Zamestnanec firmy TRUMPF pracuje v klubovni so svojim laptopom
Kariéra

Flexibilita

Vďaka individuálnemu vytváraniu pracovného času, miesta práce a voľného času umožňujeme našim zamestnancom pokiaľ možno čo najviac flexibility.

Zamestnanci laserového aplikačného centra TRUMPF pracujú spoločne v tíme
Zamestnanci laserového aplikačného centra TRUMPF pracujú spoločne v tíme
Kariéra

Priestor na kreativitu

Naša vysoká ochota vytvárania hodnôt sa prejavuje v celom podniku a ukazuje sa aj na pracovisku vďaka množstvu voľného priestoru a vlastnej zodpovednosti.

Zamestnanci firmy TRUMPF z oddelenia vývoja softvéru majú stretnutie SCRUM
Zamestnanci firmy TRUMPF z oddelenia vývoja softvéru majú stretnutie SCRUM
Kariéra

Duch tímu

Naši zamestnanci prinášajú zmysel kvalite a vysokej pripravenosti výkonu – bez používania hry lakťov. Pretože hra fér a tímová práca sa u nás píše veľkými písmenami.

Ľudia vo firme TRUMPF sa navzájom zdravia
Ľudia vo firme TRUMPF sa navzájom zdravia
Kariéra

Vynikajúca kultúra podnikania

Naša kultúra podnikania je ovplyvnená atmosférou otvorenosti a dôvery, ktorá cielene podporuje odvahu prinášať nekonvenčné nápady.

- / -

Vytvoríte s nami spoločne našu trvácnu budúcnosť

TRUMPF je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť zameraná na špičkové technológie, ktorá ponúka výrobné riešenia v oblastiach obrábacích strojov, laserovej techniky a elektroniky. Digitálne prepojenie výrobného priemyslu ženieme vpred pomocou poradenstva, ponuky platforiem a softvéru. Pritom je rozhodujúca kompetencia, motivácia a angažovanosť našich zamestnancov. Preto chceme byť pre našich zamestnancov vysoko atraktívnym zamestnávateľom.

Nakuknite do zákulisia natáčania nášho videa k našej zamestnaneckej kampani „Trusting in brave ideas“ a spoznajte osobne našich kolegov a kolegyne.

- / -

Naša kultúra podnikania

"Trusting in brave ideas" - to je naša viera v každého, kto pôsobí pre našu spoločnosť. Základom toho je náš rodinný podnik, ktorý pre nás predstavuje nie len formu podnikania, ale sprevádza naše celkové myslenie a jednania: Rozhodujeme dlhodobo a preto môžeme ponúknuť našim zamestnancom dôveru a potrebnú stabilitu, aby prinášali aj odvážne nápady prispievajúce plnému rastu. Naša kultúra podnikania sa vyznačuje otvorenosťou, transparentnosťou a prácou s otvorenými očami. Pritom sa prejavuje naša odvaha vytvárať v celom podniku nové podmienky rozvoja: Vďaka našim inovatívnym produktom a službám, v pracovnom prostredí s množstvom voľnosti a s vlastnou zodpovednosťou a pomocou ponúk a výkonov pre našich zamestnancov, ktoré sú založené na flexibilite a otvorenosti.

Naše výkony a ponuky

Z vedúcej pozície v technológii sme odkázaní na vynikajúce výkony našich zamestnancov. Preto ponúkame našim pracovníkom dobrý celkový balík pozostávajúci z adekvátneho ohodnotenia a množstva ďalších výkonov.

Spoznajte nás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.