Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov

TRUMPF Venture

Spoločné vytváranie priemyslu budúcnosti!

TRUMPF znamená inovácie. Ženie nás vpred oduševnenie pre technické špičkové výkony, ktoré poskytujú našim zákazníkom pridanú hodnotu. Vývoj, ktorý berie do úvahy alebo mení jestvujúce modely obchodovania, prijímame s otvorenosťou a priekopníckym duchom. Spolutvoríme tak koncepcie ako Industrie 4.0 už od začiatku a nastavujeme rozhodujúce impulzy. Ako strategický investor podporuje TRUMPF Venture nádejné start-upy, ktoré vo výraznej miere spoločne s firmou TRUMPF spolutvoria priemyselnú budúcnosť.

O nás

Ako odnož venture capital firmy TRUMPF sme tak strategickým partnerom ako aj investorom rizikového kapitálu. Pomocou našej siete, našich skúseností v priemyselnej výrobe a našich technologických vedomostí pomáhame inovatívnym zakladateľom spoločností presadiť sa na trhu a ďalej rásť. Sme tak optimálnym partnerom pre technologicky orientovaných začiatočníkov, ktorí hľadajú silného, dlhodobo mysliaceho partnera.

Inovačná stratégia TRUMPF

TRUMPF Venture GmbH rozširuje rozsiahle aktivity podniku o podporu inovácií a skorého rozpoznania rozvratných technológií. Patria k tomu popri oblastiach výskumu a vývoja v podniku, aj oblasť M&A, rozsiahly technologický skauting v centrálnej oblasti výskumu a vývoja ako aj tesné prepojenie na dôležité technologické kompetenčné centrá po celom svete. Tieto opatrenia umožňujú dlhodobé a trvalé posudzovanie trendov a skorý vstup do relevantných oblastí špičkových technológií.

Koho podporujeme

Investujeme so zameraním na štartovací kapitál a prvotné investície. Predpokladom pre investovanie je obchodný model s možnosťou rozširovania založený na technológii a skúsený tím manažérov. Hľadáme pritom začínajúce talenty (start-up), ktorí sa chcú spolupodieľať na vytváraní priemyslu budúcnosti v nasledujúcich oblastiach:

Pozrite si viac

Kontakt

Franz Lehmann
Manažér investícií
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.