Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.

TRUMPF Venture

Spoločné vytváranie priemyslu budúcnosti!

TRUMPF znamená inovácie. Ženie nás vpred oduševnenie pre technické špičkové výkony, ktoré poskytujú našim zákazníkom pridanú hodnotu. Vývoj, ktorý berie do úvahy alebo mení jestvujúce modely obchodovania, prijímame s otvorenosťou a priekopníckym duchom. Spolutvoríme tak koncepcie ako Industrie 4.0 už od začiatku a nastavujeme rozhodujúce impulzy. Ako strategický investor podporuje TRUMPF Venture nádejné start-upy, ktoré vo výraznej miere spoločne s firmou TRUMPF spolutvoria priemyselnú budúcnosť.

O nás

Ako odnož venture capital firmy TRUMPF sme tak strategickým partnerom ako aj investorom rizikového kapitálu. Pomocou našej siete, našich skúseností v priemyselnej výrobe a našich technologických vedomostí pomáhame inovatívnym zakladateľom spoločností presadiť sa na trhu a ďalej rásť. Sme tak optimálnym partnerom pre technologicky orientovaných začiatočníkov, ktorí hľadajú silného, dlhodobo mysliaceho partnera.

Inovačná stratégia TRUMPF

TRUMPF Venture GmbH rozširuje rozsiahle aktivity podniku o podporu inovácií a skorého rozpoznania rozvratných technológií. Patria k tomu popri oblastiach výskumu a vývoja v podniku, aj oblasť M&A, rozsiahly technologický skauting v centrálnej oblasti výskumu a vývoja ako aj tesné prepojenie na dôležité technologické kompetenčné centrá po celom svete. Tieto opatrenia umožňujú dlhodobé a trvalé posudzovanie trendov a skorý vstup do relevantných oblastí špičkových technológií.

Koho podporujeme

Investujeme so zameraním na štartovací kapitál a prvotné investície. Predpokladom pre investovanie je obchodný model s možnosťou rozširovania založený na technológii a skúsený tím manažérov. Hľadáme pritom začínajúce talenty (start-up), ktorí sa chcú spolupodieľať na vytváraní priemyslu budúcnosti v nasledujúcich oblastiach:

Naše vyhľadávacie polia

Fotonika

 • Optické systémy
 • Nové koncepcie laserov
 • Optické dátové káble
Inteligentné komponenty

 • Snímače pre výrobu
 • MEMS
Smart Factory

 • Robotics
 • Automation
 • Digital production control
Industrial Software Systems

 • Advanced analytics
 • Virtual/augmented reality
 • M2x communication
Materials (excl. life science)

 • Advanced materials
 • Functional coatings
Manufacturing Technology

 • Additive Manufacturing
 • New manufacturing processes
TRUMPF Venture fields of interest

Viac ako len investície

Popri investíciách ponúkame zakladateľom kanál do sveta TRUMPF, môžeme ich spájať a rozpoznať konštelácie spolupráce (win-win) - buď to s firmou TRUMPF ako zákazník, vývojový partner alebo v tesnej vzájomne spolupráci.

Pozrite si viac

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Vedenie podniku

TRUMPF je rodinný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. Spoznajte našich členov, ktorí sa starajú o plynulosť a neustály rozvoj vo vedení holdingovej spoločnosti.

A stack of TRUMPF annual reports
Správa o hospodárení

Je jedno či našu správu o činnosti čítate online, alebo si ju chcete zaobstarať v tlačenej forme. Nájdete tu aktuálne správy a archív za posledné roky.

Kontakt

Franz Lehmann
Manažér investícií
E-mail
Servis & Kontakt