You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Dodávatelia | TRUMPF
Ľudia z firmy TRUMPF podávajúc si ruky

Dodávatelia

Naše nákupné aktivity sahŕňajú všetko, čo potrebujeme na vývoj a výrobu obrábacích strojov a priemyselných laserov. Preto potrebujeme motivovaných a spoľahlivých dodávateľov. Podporujú nás pri uspokojovaní našich zákazníkov.

Naše kritériá pre vzájomnú spoluprácu

Person from the purchasing department talking to a supplier

My v TRUMPF-e chceme nie len zachovať našu pozíciu poskytovateľa vysoko inovatívnych produktov a služieb, ale ich aj rozširovať. Preto kladieme pri výbere našich dodávateľov veľký dôraz na ich výkonnosť.

Dodávatelia spoločnosti TRUMPF preto musia dodávať produkty a služby

  • vo vysokej kvalite
  • za trhové ceny
  • pri krátkych dobách opätovného obstarávania a s vysokou flexibilitou.

Vďaka svojmu technickému know-how dôležitých komponentov a služieb posilňujú naši dodávatelia inovačné schopnosti spoločnosti TRUMPF. TRUMPF Nákupné podmienky a zmluvy o kvalite prispievajú k jasným vzťahom v dialógu s našimi dodávateľmi.

FAQ - Často kladené otázky k výberu našich dodávateľov

Ako sa dozvieme, či má TRUMPF v našej oblasti ešte potrebu spolupráce?

V prípade konkurzu preveruje TRUMPF na základe Vašich údajov o podniku začlenenie do procesu konkurzu.

Ako sa môže náš podnik uchádzať o spoluprácu ako dodávateľ firmy TRUMPF?

Môžete sa registrovať cez náš portál pre dodávateľov.

Pozrite si viac
Podľa akých kritérií nasleduje udelenie zákazky?

Do zadania zákazky spadajú celkové náklady, ale aj stav dodávateľa ako aj dostupné hodnotenia dodávateľa. Cieľom je vždy dosiahnutie najvyššej pridanej hodnoty pre našu skupinu podnikov.

Existujú nadradené požiadavky, ktoré sú kladené na dodávateľov?

Áno, požiadavky nájdete v našich nákupných podmienkach. Nachádzajú sa na stiahnutie na tejto stránke.

Ako prebieha konkrétna objednávka konštrukčných častí a služieb?

Spravidla dostanete oficiálnu objednávku cez oddelenie nákupu. Ústne objednávky bez zapojenia oddelenia nákupu by ste nemali prijímať, aby ste predišli zdržiavaniu v ďalších procesoch.

Na stiahnutie

Pozrite si viac

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt