You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Dozorná rada | TRUMPF
Zasadacia miestnosť so stoličkami, stolmi a príslušenstvom na stole

Dozorná rada skupiny TRUMPF

Naša dozorná rada poskytuje vedeniu podniku rady pri riadení podniku. Spoločne s ním pravidelne diskutuje o stratégii a vývoji podniku, kontroluje rozpočet ako aj všetky podstatné investičné zámery a zámery prevzatia podniku. Obe strany spolupracujú v plnej dôvere a efektívne. Naša dozorná rada má dvanásť členov.

Portrét Dr. Jürgena Hambrechta, predsedu dozornej rady TRUMPF

Dr. rer. nat. Jürgen Hambrecht

Predseda dozornej rady Berthold Leibinger GmbH
 

Renate Luksa*
Zastupujúci predseda dozornej rady spoločnosti Berthold Leibinger GmbH,
Predseda celopodnikovej rady TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Ditzingen

Prof. Dr. rer. nat. Claudia Eckert
Profesorka odboru Bezpečnosť v informatike na TU Mníchov,
Riaditeľka Fraunhoferovho Inštitútu pre aplikovanú a integrovanú bezpečnosť (AISEC), Garching

Dr.-Ing. / U.Cal. Markus Flik
Podnikový poradca, člen dozorných a poradných rád

Stefan Fuchs
Predseda výkonnej rady spoločnosti Fuchs Petrolub SE, Mannheim

Tatjana Funke*
Sekretár odborovej organizácie IG Metall, okresné riaditeľstvo Severné Porýnie-Vestfálsko, Düsseldorf

Dirk Hölsch*
Predseda podnikovej rady TRUMPF Laser GmbH, Schramberg

Prof. Regine Leibinger
Konateľka a spoločníčka firmy Barkow Leibinger Architekten, Berlin

Jan Lindemann*
Vedenie závodu TRUMPF Hüttinger GmbH + Co. KG, Freiburg

Rainer Neske
Predseda predstavenstva Landesbank-Baden-Württemberg, Stuttgart

Martin Röll*
Druhý zmocnenec IG Metall Stuttgart, Stuttgart

Harald Weihbrecht-Betz*
Vedúci skupiny výrobnej jednotky montáže strojov TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG, Hettingen 

* Predstaviteľ zamestnancov
 

Podiel žien

Dozorná rada spoločnosti Berthold Leibinger GmbH stanovila v súvislosti so "Zákonom o rovnoprávnej účasti mužov a žien vo vedúcich pozíciách v súkromnom sektore a vo verejnej službe" nasledujúcu úlohu do 30.06.2022: Cieľom je dosiahnuť 16,7 percentný podiel žien vo vedení podniku a 33 percent v dozornej rade. 

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt