Riešenia pre našich súkromných zákazníkov

Či už súkromný úver alebo peňažný vklad – vďaka službám TRUMPF Financial Services za garantovane dobrých podmienok. Tu sa o tom dozviete viac.

Vkladná knižka TRUMPF

Vkladná knižka TRUMPF

Vložte jednorazový vklad alebo sporte pravidelne – naša vkladná knižka Vám ponúka flexibilitu akú si želáte. Atraktívna úroková sadzba a predsa dostupná v krátkom čase. Naše ponuky peňažných vkladov ponúkame spočiatku len našim zamestnancom v Nemecku.

Naše kondície

     
Úroková sadzba 0,1 % p.a.
Variabilná, kvartálne preskúmanie
 
Minimálna suma vkladu 100,00 Eur  
Najvyššia suma vkladu 100 000,00 Eur  
Pripísanie úroku Ročne k 31.12. alebo pri výpovedi  
Výpovedná lehota 3 mesiace  
K dispozícii bez vypovedania Až do 2.000,00 Eur mesačne bez znevýhodnenia úroku  
Vklad Kedykoľvek v ľubovoľnej výške alebo pravidelnými príspevkami na sporenie  
Maximálna výška 500.000,00 Eur na vkladateľa podľa produktu  


TRUMPF termínovaný vklad

TRUMPF banka, termínovaný vklad

Pevné úročenie počas voľne voliteľnej lehoty a výška vkladu. Náš termínovaný vklad Vám ponúka atraktívnu úrokovú sadzbu bez rizika. Naše ponuky peňažných vkladov ponúkame spočiatku len našim zamestnancom v Nemecku.

Naše kondície

  • Minimálna suma vkladu 2.500,00 Eur, maximálna suma vkladu 500.000,00 Eur
  • Online vedenie účtu
  • Pevné úročenie počas voľne voliteľnej lehoty
  • Pripísanie úrokov na konci doby vkladu; pri lehotách od 24 mesiacov ročne
  • Úrokové sadzby sa preverujú kvartálne
  • Dodatočné vklady počas tohto obdobia nie sú možné
  • V stanovenej pevnej lehote žiadne vrátenie
  • Vklady a výbery pohodlne a bezpečne cez Váš referenčný účet

Úrokové sadzby

             
Trvanie vkladu 6 mesiacov 12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov
Úrok v % p.a. 0,15 0,25 0,40 0,50 0,65 0,75


Poistenie vkladov

TRUMPF banka, poistenie vkladov

Spoločnosť TRUMPF Financial Services GmbH je pridružená k Systému odškodnenia nemeckých bánk GmbH. Týmto sú zabezpečené všetky záväzky, ktoré sa majú uvádzať v súvahe v položke "Záväzky voči zákazníkom". K tomu patria osobné, termínované a sporiace účty vrátane vkladových listov vystavených na meno. Bezpečnostný limit na jedného veriteľa je 100.000 Eur. Ďalšie informácie získate priamo v Systéme odškodnenia nemeckých bánk (EdB).


Online bankovníctvo

Online bankovníctvo TRUMPF

Využite online bankovníctvo na otvorenie a spravovanie termínovaného vkladu a vkladných knižiek TRUMPF.


Upozornenie: Všetci zamestnanci v nemeckých pobočkách môžu využívať vyššie uvedené služby.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.