Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TRUMPF employee testing a component

Manažment kvality v TRUMPF-e

TRUMPF znamená kvalitu, inovatívne riešenia a vysoko efektívne procesy. Ponúkame preto našim zákazníkom skutočnú pridanú hodnotu.

portrait of Dr.-Ing. Mathias Kammüller member of managing board of TRUMPF

Najvyššia a trvalá kvalita platí pre TRUMPF na celom svete. Preto sa naše jednania zakladajú na jednotných štandardoch a pravidlách, doplnené – kde to je potrebné – o národné predpisy.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Riaditeľ spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG. a šéf digitálnej administratívy (Chief Digital Officer)

Naše zásady

Presadenie našich zásad kvality do našej práce a produktov sa uskutočňuje prostredníctvom jednotného systému riadenia kvality - štandard, ktorý platí pre celú skupinu TRUMPF. Našich deväť zásad kvality nás vedie v spolupráci a v neustálom procese vylepšovania našich procesov a produktov.

process icon
JEDNODUCHÉ PROCESY

„Robíme to jednoducho“

Svet je dostatočne komplikovaný. Naši zákazníci, zamestnanci a partneri sú preto radi, keď niečo funguje jednoducho. Preto vytvárame a popisujeme naše procesy zrozumiteľne, efektívne a efektne. Je to také jednoduché.

flash icon
KONŠTRUKTÍVNA KULTÚRA CHÝB

„Hovoríme o chybách a odstraňujeme ich účinne“

Chyby sa stávajú. Staviame sa k nim a sprehľadňujeme ich. Pretože v každej chybe je šanca na náš nový vývin. Preto sa zúčastnení pozrú spoločne na koreň veci a zabezpečia, aby sa tá istá chyba nevyskytla opäť. Deje sa to priamo na mieste činu, teda presne tam, kde sa vyskytla chyba. Aby bolo možné vopred predchádzať vzniku chýb, staviame okrem toho na preventívnom zabezpečovaní kvality.

tool icon
PORIADOK

„Vďaka poriadku získame čas na to podstatné: Na našu prácu.“

Jasné štruktúry uľahčujú prehľad. Patrí k tomu starostlivo upratané pracovné prostredie, v ktorom má všetko svoje miesto. Aj kolegovia sa v tom lepšie nájdu – a my všetci sa môžeme potom koncentrovať na naše úlohy. Vďaka tomu je práca radosťou.

arrow icon
JASNÉ ZADANIA

„Dohodneme sa, čo chceme spoločne dosiahnuť“

Len ten kto pozná svoj čas, to môže dosiahnuť. Preto definujeme jednoznačné požiadavky a dôsledne ich nasledujeme. Spoločne stanovíme etapy a rozhodneme sa, do kedy ich chceme dosiahnuť. Počas realizácie stále skontrolujeme, kde sa nachádzame. Tak sa dobre dostaneme do cieľa.

icon person watching in a mirror
VLASTNÁ ZODPOVEDNOSŤ

„Prevezmeme zodpovednosť“

Každý z nás má zodpovednosť za kvalitu svojich výsledkov. Platí to pre zamestnancov ako aj pre partnerov. Vzájomne sa podporujeme a presviedčame dobrou kvalitou. Stále to máme pred očami.

icon magnifier
KONTROLA KVALITY

„Držíme našu kvalitu pevne v ruke“

Pravidelne vyhodnocujeme a dokumentujeme kvalitu našej práce. Preto stanovujeme merateľné charakteristiky kvality a kontrolujeme ich dodržiavanie. Ukazovatele nám pritom pomáhajú vytvárať merateľné veličiny kvality procesov. Odchýlky odstraňujeme účinnými metódami. Hotoví sme až vtedy, keď sú splnené požiadavky zákazníka a naše nároky na kvalitu. Pretože to čo sa ráta, je silný výsledok.

watch icon
DODRŽIAVANIE TERMÍNOV

„Dodržiavame naše termíny“

To, čo sľúbime, to dodržíme. Preto plánujeme naše termíny reálne. Ak by predsa niekedy nastali vážne dôvody na posun termínu, dostatočne včas informujeme našich partnerov. Pretože termín je termín.

handshake icon
SPOLUPRÁCA

„Pracujeme konštruktívne so správnymi ľuďmi“

Mnoho procesov má rozhrania pre iné oddelenia a oblasti funkcií. Tu spolupracujeme efektívne. Kladieme pritom dôraz na otvorenosť, vecnosť a prívetivosť. Pretože spoločne sme silnejší.

stairs icon
NEUSTÁLE VYLEPŠOVANIE

„Sme otvorení novým nápadom“

TRUMPF žije z nápadov zamestnancov. Pritom neide len o veľké projekty. To čo sa ráta, je neustále vylepšovanie v celom podniku. Z toho dôvodu kažý zamestnanec identifikuje potenciály vylepšenia a hľadá príčiny a riešenia. Ak z riešenia vyplynie merateľné vylepšenie, vytvoríme z neho nový štandard. Plan, Do, Check, Act.

Žijeme našimi zásadami s metódou a priamo na mieste

Neustále vylepšovanie nenechávame na náhodu, ale metodicky ho nasledujeme. V praxi iniciujeme pomocou krokov plánovania-vykonávania-kontroly-úpravy (Plan-Do-Check-Act) vždy niečo nové, aby sme boli ešte lepší. Nedeje sa to "zhora nadol", ale "na mieste činu", spoločne so zúčastnenými.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodika A3 a 8D reporty nás štruktúrovane vedie cestou riešenia problémov.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Pri komplikovaných problémoch využívame DMAIC a jeho štatistické nástroje z metódy 6-sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Popri preventívnych a reaktívnych opatreniach na dosiahnutie kvality je pre nás dôležitá aj efektívna kontrola podstatných konštrukčných častí a charakteristík.

Pozrite si viac

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Firemné princípy

Náš úspech spočíva v snahe o spoločné hodnoty a zhodné ciele. Základom sú preto spoločné firemné zásady.

People at TRUMPF shaking hands
Dodávatelia

Nákupné aktivity priamo vplývajú na úspech firmy TRUMPF. Rozhodujúcim pritom je výber inovatívnych a spoľahlivých dodávateľov.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
SYNCHRO – Lean Management System firmy TRUMPF

Náš výrobný systém slúži na to, aby sa vzájomne zladilo pracovné nasadenie našich zamestnancov a výrobných prostriedkov za účelom výroby tých najlepších produktov.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Certifikácie

Certifikát
Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001
Certifikácia podľa DIN EN ISO 9001
pdf - 1 MB
Servis & Kontakt