historická snímka stánku TRUMPF na veľtrhu v meste Hannover, Nemecko

Stacionárne stroje sa presadzujú

1950-1959
historical picture of the TAS 4 machine of TRUMPF

1950

Podnik presahuje miliónový obrat

Podnik zamestnáva 145 zamestnancov a presahuje miliónový obrat. Vyrába saTAS 4, prvé vystrihovacie nožnice TRUMPF s nastaviteľným zdvihom. Stacionárne stroje spôsobujú rast a medzinárodnosť podniku.

Berthold Leibinger začína v auguste 1950 vzdelávanie v podniku svojho krstného otca Christiana Trumpfa. Jeho učňovská odmena je 65 nemeckých mariek mesačne.

historical picture of a TRUMPF booth at an internationl trade show

1953

Medzinárodnosť

TRUMPF sa už prezentuje aj medzinárodne na veľtrhoch a začína si budovať základňu zákazníkov v zahraničí. Vystrihovacie nožnice sa úspešné predávajú po celom svete. Vyžaduje si to druhý výrobný závod.

historical picture showing Berthold Leibinger and Hugo Schwarz
Medzinárodnosť

Hugo Schwarz sa stáva spoločníkom a obchodným riaditeľom. Ostáva v tejto pozícii pôsobiť v podniku až do roku 1978.

historical picture of the company building of TRUMPF in Hettingen Germany

1955

TRUMPF otvára závod v meste Hettingen v oblasti Schwäbische Alb

Dnes je Hettingen s približne 460 zamestnancami dôležitým stredobodom vo výrobnej oblasti skupiny TRUMPF a kompetenčným centrom pre výkonné vysekávacie stroje. Okrem toho sa vyrábajú laserové stroje a diely/konštrukčné skupiny pre laserové stroje.

historical picture of Berthold Leibinger

1956

Vylepšenie procesu strihania pri vystrihovacích nožniciach

Berthold Leibinger začína v TRUMPF-e v roku 1956 s experimentálnou diplomovou prácou a zaoberá sa vylepšením procesu strihania pri vystrihovacích nožniciach. Po získaní svojho diplomu na Univerzite Stuttgart v roku 1957 pracuje Leibinger vo firme TRUMPF, pokým nenastúpi v roku 1958 do zamestnania do firmy Cincinnati Milling Machine Company v meste Cincinnati, Ohio / USA, vtedy najväčšieho výrobcu obrábacích strojov na svete. 

historical picture of a copy punching machine from TRUMPF

1957

NC riadenie

TRUMPF si patentuje súradnicové vedenie plechov: Je východzím bodom pre NC riadenie, ktorého nasadenie čoskoro prichádza do všetkých obrábacích strojov. Tento technický vývoj prekonáva manuálne vedenie plechu operátorom stroja a umožňuje na milimeter presné niblovanie (postupné vysekávanie) otvorov a geometrií. Súradnicové vedenie je prvým krokom k numericky riadenému pohybu osí.

- / -
Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.