Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
historical picture of a booth of TRUMPF at a trade show in Hanover Germany

Stacionárne stroje sa presadzujú

1950-1959
historical picture of the TAS 4 machine of TRUMPF

1950

Podnik presahuje miliónový obrat

Podnik zamestnáva 145 zamestnancov a presahuje miliónový obrat. Vyrába saTAS 4, prvé vystrihovacie nožnice TRUMPF s nastaviteľným zdvihom. Stacionárne stroje spôsobujú rast a medzinárodnosť podniku.

Berthold Leibinger začína v auguste 1950 vzdelávanie v podniku svojho krstného otca Christiana Trumpfa. Jeho učňovská odmena je 65 nemeckých mariek mesačne.

historical picture of a TRUMPF booth at an internationl trade show

1953

Medzinárodnosť

TRUMPF sa už prezentuje aj medzinárodne na veľtrhoch a začína si budovať základňu zákazníkov v zahraničí. Vystrihovacie nožnice sa úspešné predávajú po celom svete. Vyžaduje si to druhý výrobný závod.

historical picture showing Berthold Leibinger and Hugo Schwarz
Medzinárodnosť

Hugo Schwarz sa stáva spoločníkom a obchodným riaditeľom. Ostáva v tejto pozícii pôsobiť v podniku až do roku 1978.

historical picture of the company building of TRUMPF in Hettingen Germany

1955

TRUMPF otvára závod v meste Hettingen v oblasti Schwäbische Alb

Dnes je Hettingen s približne 460 zamestnancami dôležitým stredobodom vo výrobnej oblasti skupiny TRUMPF a kompetenčným centrom pre výkonné vysekávacie stroje. Okrem toho sa vyrábajú laserové stroje a diely/konštrukčné skupiny pre laserové stroje.

historical picture of Berthold Leibinger

1956

Vylepšenie procesu strihania pri vystrihovacích nožniciach

Berthold Leibinger začína v TRUMPF-e v roku 1956 s experimentálnou diplomovou prácou a zaoberá sa vylepšením procesu strihania pri vystrihovacích nožniciach. Po získaní svojho diplomu na Univerzite Stuttgart v roku 1957 pracuje Leibinger vo firme TRUMPF, pokým nenastúpi v roku 1958 do zamestnania do firmy Cincinnati Milling Machine Company v meste Cincinnati, Ohio / USA, vtedy najväčšieho výrobcu obrábacích strojov na svete. 

historical picture of a copy punching machine from TRUMPF

1957

NC riadenie

TRUMPF si patentuje súradnicové vedenie plechov: Je východzím bodom pre NC riadenie, ktorého nasadenie čoskoro prichádza do všetkých obrábacích strojov. Tento technický vývoj prekonáva manuálne vedenie plechu operátorom stroja a umožňuje na milimeter presné niblovanie (postupné vysekávanie) otvorov a geometrií. Súradnicové vedenie je prvým krokom k numericky riadenému pohybu osí.

- / -

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.