budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko

Otvorenie nových horizontov

1996-2004
historical picture of the Tubematic

1996

Otvorenie úplne nových oblastí obchodu

Popri dôslednom rozširovaní programu výroby v oblasti obrábania plechu vďaka integrácii ďalších procesov ako napríklad ohýbania (1992) a obrábania rúr (1999) otvára TRUMPF aj úplne nové obchodné oblasti akými sú medicínska technika. Vo všetkých oblastiach nasleduje spoločnosť intenzívne stratégie rastu a inovácií.

building of TRUMPF in Ditzingen Germany

1998

75 rokov existencie

Podnik oslavuje potichu svoje 75. jubileum. Orientovanie na budúcnosť určuje smer myslenia a jednania. Patrí k tomu aj rozšírenie výrobných kapacít. V základnom sídle v meste Ditzingen je dňa 20. novembra 1998 slávnostne otvorená nová laserová fabrika, ktorá stabilizuje výrobný závod v Nemecku.

disk laser from TRUMPF

1999

Prvý laboratórny prístroj

Diskový laser zmnohonásobuje výkonový potenciál diódou budených pevnolátkových laserov: Na odbornom veľtrhu LASER predstavuje TRUMPF prvý laboratórny prístroj.

Spoločnosť sa holdingovou štruktúrou prispôsobuje požiadavkám globalizácie a internacionalizácie. TRUMPF zamestnáva po celom svete 4.800 zamestnancov a dosahuje obrat 1 miliardu Eur.

historical picture of Trumatic L 3050

2001

TRUMPF dosahuje nové rýchlosti rezania

Laserové obrábacie zariadenie TRUMATIC L 3050 dosahuje najvyššie rýchlosti rezania aj pri obrábaní hrubých plechov.

TRUMPF employees walking in a building in Ditzingen Germany

2003

Nové Centrum obchodu a služieb

Otvorenie nového Centra obchodu a služieb v meste Ditzingen. Spoločnosť prezentuje ako svetovú novinku prototyp diskového lasera s výkonom lasera 4 kW. Vďaka vysokej kvalite lúča sa otvárajú úplne nové možnosti aplikácií ako napríklad skenerové zváranie.

- / -
Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.